Uitbetaling 2021

Gepubliceerd op:
10 september 2021
Laatst gecontroleerd op:
22 april 2022

Van 1 december 2021 tot en met 30 juni 2022 betalen we de directe betalingen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) uit. Heeft u deze GLB-subsidies aangevraagd voor het subsidiejaar 2021? Dan ontvangt u een beslissing hierover in deze periode.

De directe betalingen GLB bestaan uit: de basis- en vergroeningsbetaling, de extra betaling voor jonge landbouwers en de graasdierpremie.

Voorschot al uitbetaald

Heeft u in juni of augustus een voorschot van de basis- en vergroeningsbetaling aangevraagd? Dan heeft u de beslisbrief in juli of september 2021 gekregen.

Lees alles over het voorschot basis- en vergroeningsbetaling.

Uitbetaling directe betalingen

De directe betalingen betalen we uit vanaf december 2021. Ons doel is dat 95% van de aanvragers uiterlijk 31 december 2021 een beslissing over de basisbetaling krijgt. We mogen deze subsidies niet eerder uitbetalen dan 1 december door Europese regels. Uw definitieve uitbetaling verlagen wij met uw voorschot. U krijgt een verrekenbrief waarin staat hoe hoog uw voorschot was en hoeveel subsidie u nog betaald krijgt.

Basis- en vergroeningsbetaling

Onze beslissing op uw aanvraag kunt u tussen half november 2021 en 30 juni 2022 verwachten. De meeste aanvragers krijgen in december bericht.

Wij betalen uit vanaf december 2021. Ook als u al vóór 1 december 2021 de beslissing heeft ontvangen. Het kan zijn dat u eerst uw betaling krijgt en daarna pas uw beslisbrief. We proberen de brief zo snel mogelijk na de betaling te versturen. Meestal ontvangt u deze 1 tot 2 weken na uw betaling.

Krijgt u in december eerst alleen de basisbetaling? Dan ontvangt u de definitieve beslissing vanaf februari 2022.

Lees alles over de basisbetaling en de vergroeningsbetaling.

Waarde betalingsrecht

De waarde voor een betalingsrecht is in 2021 € 259,73 per hectare. De vergroeningsbetaling is in 2021 € 111,96 per hectare. Dit bedrag is een percentage van de basisbetaling, namelijk 43,107%. Dit zijn dezelfde bedragen als in 2020.

Extra betaling jonge landbouwers

De extra betaling jonge landbouwers betalen we zoveel mogelijk samen met de basis- en vergroeningsbetaling. Krijgt u in december eerst alleen de basisbetaling? Dan ontvangt u de definitieve beslissing vanaf februari 2022.

In 2021 is het tarief voor de extra betaling jonge landbouwers € 58,70 per betalingsrecht.

Lees alles over de extra betaling jonge landbouwers.

Graasdierpremie

Wij betalen de graasdierpremie vanaf het voorjaar 2022 uit. Hierover krijgt u een aparte beslisbrief.

Het bedrag voor de graasdierpremie 2021 is € 153 per vrouwelijk rund en € 23 per schaap. Als het totale budget wordt overschreden, krijgen alle aanvragers van deze subsidie een korting. Dit weten we begin 2022 en leest u op onze website.

Lees alles over de graasdierpremie.

Plafondkortingen

In 2021 is er geen plafondkorting. Het percentage voor de financiële discipline (extra plafondkorting) is in 2021 1,659%.

Lees alles over de plafondkorting.

Over uw aanvraag

Status van aanvraag

In Mijn dossier vindt u de status van uw aanvraag. Als u inlogt ziet u de status van uw aanvraag bij Lopende zaken. Wij kunnen niet precies zeggen op welke datum u een beslissing of uitbetaling krijgt.

Controles

Na uw aanvraag in de Gecombineerde opgave doen we verschillende controles. Hierbij kijken wij of u aan de voorwaarden van de aangevraagde subsidies voldoet. Sommige controles kunnen wij alleen in een bepaalde periode doen. Hierdoor kunt u uw beslissing later krijgen.

Voortgang

Wij hebben 43.691 aanvragen gekregen. Hiervan kreeg 99,4% een beslissing voor het einde van 2021. In de grafiek hieronder ziet u een bijgewerkt overzicht. De kolom Eerste betaling is inclusief de voorschotbetalingen.

Handig om te weten

Percelen bekijken

Wilt u weten welke percelen wij gebruiken om uw uitbetaling te berekenen? Dit ziet u in Mijn percelen. Zet de peildatum op 15 mei 2022 en vink daarna de kaartlaag BBR geconstateerd 2021 aan.

Uitleg oppervlaktes uit beslisbrief

In de beslisbrieven hebben we het over verschillende oppervlaktes:

Opgegeven oppervlakte

Hier staat het aantal hectare landbouwgrond dat u in de Gecombineerde opgave heeft opgegeven.

In aanmerking genomen oppervlakte

Hier staat het aantal hectare subsidiabele landbouwgrond dat we aan u uitbetalen.

Gecorrigeerde opgegeven oppervlakte

Dit is de oppervlakte die wij gebruiken om uw totale uitbetaling te berekenen. Meestal is dit hetzelfde als het aantal betalingsrechten dat u heeft.

Is deze oppervlakte groter dan de in aanmerking genomen oppervlakte? Dan voldoet een deel van uw percelen niet aan de voorwaarden. Het oppervlakteverschil nemen we mee in de berekening van de sanctie.

Gewogen oppervlakte

Dit is de oppervlakte die meetelt voor uw ecologisch aandachtsgebied (EA). In het aantal hectares hebben we de weegfactor en/of conversiefactor al verrekend.

Vragen over uitbetaling 2021?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?