Goederenvervoer bij import

Gepubliceerd op:
28 juli 2021

Goederenvervoer bij import, wat komt erbij kijken? Denk aan transportdocumenten en regels voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Transport van goederen vanuit het buitenland kunt u laten regelen door uw leverancier. U hoeft dan zelf niets te doen. Regelt u het transport zelf, dan kunt u het vervoer overlaten aan een vervoerder of expediteur. Of u doet het vervoer ook zelf. Bij transport vanuit het buitenland heeft u te maken met transportdocumenten, leveringsvoorwaarden, verpakkingseisen en verzekeringen. Bij transport van buiten de EU heeft u ook te maken met douaneformaliteiten.

Goederenvervoer zelf doen of uitbesteden

Voor het transport van uw goederen heeft u verschillende mogelijkheden.

U besteedt het transport uit aan een expediteur

Een expediteur regelt alles rondom het transport voor u. Hij laat uw goederen op de meest efficiënte manier vervoeren en regelt bijvoorbeeld ook alle documenten, een transportverzekering en de douaneprocedure.

U laat de goederen transporteren door een vervoerder

U kiest een transportmiddel en zoekt een vervoerder die u hiermee kan helpen. De vervoerder zorgt dan voor de transportdocumenten. Hij heeft ook de vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer. U bent zelf nog verantwoordelijk voor de douaneprocedure en een eventuele transportverzekering.

U vervoert de goederen zelf

Dan moet u alles zelf regelen.

  • U moet voor sommige landen een ritmachtiging hebben. En u moet aan kunnen tonen dat het om uw goederen gaat die u vervoert.
  • Zelf vervoeren kan ook duurder zijn omdat u moet investeren in transportmiddelen.
  • En importeert u goederen van buiten de EU, dan moet u zelf douaneaangifte doen.

Check regels voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu

Bij import van goederen moet u zich houden aan wetgeving voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM). Deze regels hebben vaak ook gevolgen voor het transport. Bijvoorbeeld bij het vervoer van afvalstoffen of gevaarlijke stoffen.

Voedingsmiddelen

Bij het vervoer van voedingsmiddelen voor mensen of dieren moet u werken volgens de HACCP. HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) brengt risico’s in kaart voor de veiligheid van levensmiddelen.

Planten en plantaardige producten

Importeert u planten of plantaardige producten van buiten de EU, dan inspecteert de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) de zending. Voor vervoer van de buitengrens van de EU naar de plek waar de inspectie plaatsvindt, moet u een fytosanitair vervoersdocument hebben.  Voor het vervoer van bepaalde planten en plantaardige producten binnen de EU moet u een plantenpaspoort hebben.

Levende dieren en dierproducten

Wanneer u zelf het vervoer van levende dieren gaat verzorgen, dan moet u in veel gevallen een vervoerdersvergunning hebben van de NVWA. Voor de import van levende dieren of dierproducten is een veterinair document nodig.

Beschermde planten en dieren

Bij het vervoer van beschermde dieren of planten moet u zich houden aan de regels van CITES. Dit geldt ook voor delen of producten hiervan. Het kan zijn dat u een CITES-vergunning of –certificaat moet hebben.

Cultuurgoederen

Cultuurgoederen mag u in veel gevallen niet zomaar invoeren. Denk aan oude voorwerpen of kunst.

Check de verpakkingseisen

De vervoerder of expediteur kan eisen stellen aan de verpakking van het product, afhankelijk van de vorm van transport. Overleg dit vooraf.

Check ook wat de verpakkingseisen voor uw product in Nederland zijn en de regels over verpakkingshout zoals houten pallets.

Verzeker uw goederen

Controleer wie voor, tijdens en na het transport verantwoordelijk is voor de goederen. Dek de risico’s af. Bijvoorbeeld met een transportverzekering.

ICC Incoterms® 2010 - internationale leveringsvoorwaarden

Het is handig om bij internationaal transport ICC Incoterms® 2010 te gebruiken. Dit zijn internationale standaardafspraken over het transport van goederen. U regelt hiermee bijvoorbeeld:

  • wie het transport verzorgt en tot waar.
  • wie er zorgt voor transportverzekering, vergunningen, documenten en de douaneprocedure.
  • wanneer het risico bij het transport overgaat van de verkoper naar de koper.

Coronacrisis: vrachtverkeer en goederenvervoer

De reisadviezen voor EU-landen gelden niet voor het vervoer van noodzakelijke goederen, zoals voedsel, medische apparatuur en medicijnen. Vervoerders kunnen in landen met een aangescherpt reisadvies in- en uitreizen, zowel door de lucht, over het spoor en over het water.

Bekijk op de website van Transport en Logistiek Nederland (TLN) de interactieve kaart met de maatregelen per Europees land.

Feiten en cijfers: wat is de omvang van goederenvervoer naar Nederland?

De grafiek toont de omvang van internationaal goederenvervoer tussen een buitenlandse plaats van lading en een Nederlandse plaats van lossing.

Bent u tevreden over deze pagina?