CITES-informatie voor fokkers en kwekers

Gepubliceerd op:
7 januari 2016
Laatst gecontroleerd op:
7 juli 2020

Wilt u als fokker of kweker beschermde dieren of planten verhandelen of vervoeren? Dan krijgt u te maken met de CITES-regelgeving. Voor sommige planten en dierensoorten is de handel verboden en zelfs strafbaar, in andere gevallen zijn er vergunningen of certificaten nodig. Daarnaast gelden er verschillende regels voor handel en vervoer in de EU en handel en vervoer buiten de EU.

Wel of geen CITES-soort?

Om zeker te weten of uw diersoort of plantensoort wel of niet onder de bescherming van CITES valt, raden wij u aan om altijd de Soortenlijst te raadplegen of de database Species+. Hier ziet u ook in welke bijlage de soort is opgenomen. U vindt deze lijst en database op de pagina CITES-soort of niet.

Meer informatie over de regelgeving en de gevolgen bij overtreding vindt u op de pagina Handel in beschermde planten en dieren.

Handel en vervoer binnen de EU

Voor het handelen, vervoeren, verzamelen en bezitten van de beschermde soorten in Nederland en de Europese Unie (EU) is vaak een EU-certificaat nodig. Wilt u een door CITES beschermde soort in Nederland of binnen de Europese Unie kopen, verkopen of vervoeren? Of wilt u een soort overdragen aan een ander? Dan heeft u mogelijk een EU-certificaat nodig.

Uitgebreide informatie over EU-certificaten leest u in het Infoblad EU-certificaten (pdf). U kunt het EU-certificaat aanvragen op mijn.rvo.nl. Lees hoe u dat doet op de pagina CITES-soorten binnen de Europese Unie.

Handel en vervoer buiten de EU

Voor het in- of (weder)uitvoeren van de beschermde soorten vanuit of naar Nederland en de Europese Unie (EU) is vaak een CITES-vergunning nodig. Wilt u beschermde dieren of planten invoeren uit een land buiten de Europese Unie? Mogelijk heeft u daarvoor een invoervergunning nodig.

Uitgebreide informatie over het in- of (weder)uitvoeren van CITES-soorten vindt u op de pagina CITES-soorten buiten de Europese Unie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?