CITES-invoervergunning aanvragen

Gepubliceerd op:
3 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
8 juli 2020

Wilt u een beschermde plant of dier invoeren in de Europese Unie (EU)? En gaat het om een soort die onder de CITES-overeenkomst valt? Dan moet u vaak een CITES-invoervergunning aanvragen. Volg daarvoor de volgende stappen.

Stap 1: Bepaal of u een invoervergunning nodig heeft

Of u een CITES-invoervergunning nodig heeft, hangt af van de bijlage en/of appendix waar uw soort in staat. Een overzicht hiervan staat in het Stroomschema invoer.

Blijkt uit het schema dat u een kennisgeving van invoer moet doen? Vraag dan telefonisch het formulier Import Notification bij ons aan. Vul het formulier in en geef dit aan de Douane.

Stap 2: Verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag moet u soms de volgende bijlagen meesturen:

Uitvoervergunning

Meestal heeft u naast een invoervergunning ook een uitvoervergunning nodig. Dit ziet u in het stroomschema bij stap 1. De uitvoerder of u vraagt deze vergunning aan in het land van uitvoer. U stuurt een kopie met uw aanvraag mee.

Verklaring van oorsprong

Een verklaring van oorsprong (in het Engels een Certificate of origin) laat zien uit welk land een soort komt. U heeft deze soms nodig als een soort in Appendix III staat. Dit vraagt u na in het land van herkomst bij de CITES-autoriteit van dat land. Op de website van CITES vindt u per land de contactgegevens van de CITES Management Autoriteit.

Stap 3: Vraag identificatiemiddelen aan

Om de CITES-vergunning aan te vragen moet u inloggen op mijn.rvo.nl. Daarvoor heeft u het volgende nodig:

  • Als ondernemer logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger.  Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.
  • Als particulier logt u in met DigiD met een sms-code of via de DigiD-app. Heeft u deze nog niet? Vraag dan DigiD aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.

Stap 4: Vraag de vergunning aan

U vraagt de vergunning aan op mijn.rvo.nl. Klik op de button CITES-vergunning in- of uitvoer aanvragen en log in met uw identificatiemiddel.

Uw invoervergunning direct regelen

Let op: U mag met een invoervergunning één zending invoeren. Wilt u meer zendingen invoeren? Vraag dan voor elke zending een aparte vergunning aan. Een vergunning kost € 60.

Bijlagen bij uw vergunning

Gaat u meerdere soorten in één zending invoeren? Of voert u meerdere exemplaren van een soort in met een verschillende herkomst? Dan kunt u deze op één of meer bijlagen bij de vergunning laten opnemen. Per bijlage kunt u maximaal 3 soorten vermelden. Het aantal bijlagen bij een vergunning is in principe onbeperkt. Een bijlage bij de vergunning kost € 60.

Stap 5: U ontvangt de vergunning

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij deze. Is de aanvraag compleet en keuren wij hem goed, dan ontvangt u de vergunning. Hiervoor geldt een termijn van minimaal 4 weken. U kunt de status van uw aanvraag bekijken op mijn.rvo.nl. Daarvoor logt u in met eHerkenning of Digid.

Status van uw aanvraag bekijken

Zodra u de vergunningen die u nodig heeft ontvangt, mag u de zending (laten) versturen. De Douane in het land van invoer tekent de vergunning af.

Stap 6: Betaal de vergunning

Elke invoervergunning kost € 60. Een bijlage daarbij kost ook € 60. U betaalt deze bedragen achteraf via een eenmalige incasso.

Vraagt u regelmatig een CITES-vergunning of -certificaat aan? En wilt u meer inzicht in de facturen en betalingen daarvan? Of betalen met iDEAL? Meld u dan aan voor de Billing Service Provider (BSP). Welke voordelen dat heeft en hoe u dat doet, leest u op de pagina Overzicht en betaalgemak voor CITES-facturen.

Stap 7: Doe zo nodig een melding van de invoer

Soms verstrekken we een invoervergunning met een meldplicht. Dit houdt in dat u minimaal 48 uur voordat uw zending de EU binnenkomt een melding moet doen. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer bij een eerdere zending de wet is overtreden. Of omdat we willen controleren of de soort waarvoor de vergunning geldt, daadwerkelijk in de zending zit.

Wat en hoe meldt u?

U voldoet aan de meldplicht door een e-mail te sturen naar BHH@rvo.nl, ter attentie van Cluster bestuurlijke handhaving - Wet natuurbescherming. Vermeld in de e-mail:

  • het vergunningsnummer
  • de datum en plaats van binnenkomst
  • het nummer van de Air Waybill of Bill of lading (als die aanwezig is)

Stap 8: Houd een administratie bij

Heeft u de beschermde plant of dier eenmaal ingevoerd, dan moet u soms een administratie bijhouden. Wat u precies bijhoudt en voor welke soorten dit nodig is, leest u op de pagina Administratie beschermde dieren en planten.

Stap 9: Wij controleren en handhaven

Wij controleren of u zich aan de regels uit de CITES-overeenkomst houdt. Daarbij werken we samen met de NVWA, de politie en de Douane. De Douane helpt ons bij het controleren van de in- en uitvoer van CITES-soorten.

Doet u iets wat niet mag van de wet? Dan bekijken we eerst of u dat nog kunt herstellen. Bijvoorbeeld door een vergunning alsnog aan te vragen. Zitten er CITES-soorten in uw zending waarvoor u geen CITES-invoer- en/of uitvoervergunning heeft? Dan kunnen we:

  • uw zending in bewaring nemen. In dat geval bent u uw planten, dieren of de producten daarvan kwijt;
  • de levende planten of dieren terugsturen naar de CITES Management Autoriteit van het land waar uw zending vandaan komt. Kan dit niet? Dan geven wij ze aan een museum of dierentuin. Of ze worden vernietigd. Levende dieren vernietigen we nooit;
  • u een meldplicht opleggen. Dit kunnen we doen als we binnen een bepaalde periode meerdere zendingen van u in bewaring nemen;
  • de kosten die we maken bij u in rekening brengen.

Meer weten?

Lees meer over het in- en uitvoeren van CITES-soorten buiten de Europese Unie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?