CITES-(weder)uitvoervergunning aanvragen

Gepubliceerd op:
3 juli 2020
Laatst gecontroleerd op:
24 augustus 2021

Wilt u een beschermde plant of dier (weder)uitvoeren uit de Europese Unie (EU)? En gaat het om een soort die onder de CITES-overeenkomst valt? Dan moet u vaak een CITES-(weder)uitvoervergunning aanvragen. Volg daarvoor de volgende stappen.

Stap 1: Bepaal of u een (weder)uitvoervergunning nodig heeft

Of u een (weder)uitvoervergunning nodig heeft, hangt af van de bijlage en/of appendix waar uw soort in staat. Staat het soort op bijlage A, B of C? Dan heeft u een vergunning nodig. Een overzicht hiervan staat in het Stroomschema (weder)uitvoer.

Stap 2: Verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag moet u soms de volgende bijlagen meesturen:

Invoervergunning

Soms heeft u naast een (weder)uitvoervergunning ook een invoervergunning nodig. En soms gelden er aanvullende regels voor de invoer in dat land. Dit kunt u navragen bij het land van invoer. Heeft u een invoervergunning nodig, dan vraagt de invoerder of u die aan in het land van invoer. Op de website van CITES vindt u per land de contactgegevens van de CITES Management Autoriteit.

Oorsprongsverklaring bloembollen en planten

Wilt u kunstmatig gekweekte planten van bijlage A, B of C uitvoeren? Of delen of producten hiervan? Voeg dan bij uw aanvraag een ingevulde Oorsprongsverklaring bloembollen en planten.

Overdrachtsverklaring dieren Bijlage B

Wilt u dieren, delen van dieren of producten van dieren van bijlage B uitvoeren? Voeg dan bij uw aanvraag een ingevuld formulier Overdrachtsverklaring dieren Bijlage B toe.

Stap 3: Vraag identificatiemiddelen aan

Om de CITES-vergunning aan te vragen moet u inloggen bij op mijn.rvo.nl. Daarvoor heeft u het volgende nodig:

  • Als ondernemer logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger.  Heeft u deze nog niet? Vraag dan eHerkenning aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.
  • Als particulier logt u in met DigiD met een sms-code of via de DigiD-app. Heeft u deze nog niet? Vraag dan DigiD aan. Houd rekening met enkele dagen verwerkingstijd.

Stap 4: Vraag de vergunning aan

U vraagt de vergunning aan op mijn.rvo.nl. Klik op de button CITES-vergunning in- of uitvoer aanvragen en log in met uw identificatiemiddel.

Uw aanvraag direct regelen

Let op: U mag met een (weder)uitvoervergunning 1 zending uitvoeren. Wilt u meer zendingen uitvoeren? Vraag dan voor elke zending een aparte vergunning aan. Een vergunning kost € 60.

Bijlagen bij uw vergunning

Gaat u meer dan 1 soort in 1 zending uitvoeren? Of voert u meerdere exemplaren van 1 soort uit met een verschillende herkomst? Dan kunt u deze op 1 of meer bijlagen bij de vergunning laten opnemen. Per bijlage kunt u maximaal 3 soorten vermelden. Het aantal bijlagen bij een vergunning is in principe onbeperkt. Een bijlage bij de vergunning kost € 60.

Stap 5: U ontvangt de vergunning

Nadat wij de aanvraag hebben ontvangen, beoordelen wij deze. Is de aanvraag compleet en keuren wij hem goed, dan ontvangt u de vergunning. Hiervoor geldt een termijn van minimaal 4 weken. U kunt de status van uw aanvraag bekijken op mijn.rvo.nl. Daarvoor logt u in met eHerkenning of Digid.

Status van uw aanvraag bekijken

Zodra u de vergunning heeft ontvangen, mag u beginnen met de verzending. U biedt dan de (weder)uitvoervergunning aan bij de Douane.

Stap 6: Betaal de vergunning

Elke (weder)uitvoervergunning kost € 60. Een bijlage daarbij kost ook € 60. U betaalt deze bedragen achteraf via een eenmalige incasso.

Vraagt u regelmatig een CITES-vergunning of -certificaat aan? En wilt u meer inzicht in de facturen en betalingen daarvan? Of betalen met iDEAL? Meld u dan aan voor de Billing Service Provider (BSP). Welke voordelen dat heeft en hoe u dat doet, leest u op de pagina Overzicht en betaalgemak voor CITES-facturen.

Stap 7: Doe zo nodig een melding van de uitvoer

Soms verstrekken we een (weder)uitvoervergunning met een meldplicht. Dit houdt in dat u minimaal 48 uur voordat uw zending de Europese Unie verlaat een melding moet doen. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer bij een eerdere zending de wet is overtreden. Of omdat we willen controleren of de soort waarvoor de vergunning geldt daadwerkelijk in de zending zit.

Wat en hoe meldt u?

U voldoet aan de meldplicht door een e-mail te sturen naar BHH@rvo.nl, ter attentie van Cluster bestuurlijke handhaving - Wet natuurbescherming. Vermeld in de e-mail:

  • het vergunningsnummer
  • de datum en plaats van binnenkomst
  • het nummer van de Air Waybill of Bill of lading (als die aanwezig is)

Stap 8: Wij controleren en handhaven

Wij controleren of u zich aan de regels uit de CITES-overeenkomst houdt. Daarbij werken we samen met de NVWA, de politie en de Douane. De Douane helpt ons bij het controleren van de in- en uitvoer van CITES-soorten.

Doet u iets wat niet mag van de wet? Dan bekijken we eerst of u dat nog kunt herstellen. Bijvoorbeeld door een vergunning alsnog aan te vragen. Zitten er CITES-soorten in uw zending waarvoor u geen CITES-invoer- en/of uitvoervergunning heeft? Dan kunnen we:

  • uw zending in bewaring nemen. In dat geval bent u uw planten, dieren of de producten daarvan kwijt;
  • de levende planten of dieren terugsturen naar de CITES Management Autoriteit van het land waar uw zending vandaan komt. Kan dit niet? Dan geven wij ze aan een museum of dierentuin. Of ze worden vernietigd. Levende dieren vernietigen we nooit;
  • u een meldplicht opleggen. Dit kunnen we doen als we binnen een bepaalde periode meerdere zendingen van u in bewaring nemen;
  • de kosten die we maken bij u in rekening brengen.

Meer weten?

Lees meer over het in- en uitvoeren van CITES-soorten buiten de Europese Unie.

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?