Importdocumenten

Gepubliceerd op:
28 juli 2021

Bij import krijgt u te maken met douanedocumenten en transportdocumenten. Op deze pagina leest u meer over deze documenten en hoe u ze gebruikt.

U heeft producten in het buitenland gekocht en wilt deze naar Nederland halen. Dan heeft u mogelijk een aantal documenten nodig.

Douanedocumenten

Wanneer u goederen van buiten de EU importeert, moet u daarvan aangifte doen bij de douane. Met deze aangifte en het betalen van eventueel verschuldigde belastingen en invoerrechten, brengt u de goederen 'in het vrije verkeer' van de EU.

Deze aangifte gebeurt digitaal. Meestal doet een vervoerder of een douanevertegenwoordiger dit voor u. Bedrijven mogen ook zelf aangifte doen, maar hebben dan een geschikt softwarepakket nodig en dienen zich aan te melden bij de Nationale Helpdesk Douane.

Let op: voert u goederen van buiten de EU via een Nederlandse haven in? Per 1 oktober 2021 gaan er strengere douane-eisen gelden voor maritieme importladingen. De Nederlandse Douane voert stap voor stap het CVB (Container Vrijgave Bericht) in. Het CVB geldt voor containers, trailers, stukgoed en bulklading.

Preferentiële oorsprongsdocumenten:

  • ATR-certificaat: bij handel met Turkije kunt u met een ATR-certificaat de meeste goederen zonder invoerrechten invoeren. Uw Turkse leverancier moet het ATR-certificaat bij de Turkse douane aanvragen.
  • Form A: Importeert u uit bepaalde ontwikkelingslanden? Dan kunt u soms korting of vrijstelling op invoerrechten krijgen met een Form A-document of een Attest van Oorsprong. Het Form A-document is een certificaat van oorsprong. Het Attest van Oorsprong is een oorsprongsverklaring. Beiden geven aan dat de goederen vervaardigd zijn in het ontwikkelingsland. In fases wordt het Form A-document vervangen door het Attest van Oorsprong. Het moment van vervanging verschilt per ontwikkelingsland. Uiterlijk 30 juni 2020 werken ontwikkelingslanden alleen nog maar met het Attest van Oorsprong.
  • EUR.1- of EUR-MED-certificaat: De Europese Unie heeft met diverse landen afspraken gemaakt over het verlagen van invoerrechten. Ook met het EUR.1- of EUR-MED-certificaat kunt u korting of vrijstelling krijgen op de invoerrechten.
  • Factuurverklaring: Ook met een factuurverklaring betaalt u als importeur voor de meeste producten minder of geen invoerrechten. Deze verklaring is een alternatief voor het EUR.1 of EUR-MED certificaat. De verklaring mag worden gebruikt voor zendingen waarvan de waarde van de preferentiële oorsprongsproducten niet meer bedraagt dan 6.000 euro.

Transportdocumenten

U kunt uw product op verschillende manieren naar Nederland laten vervoeren: over de weg, per spoor, per schip of met luchtvervoer. Elke vervoerssoort kent zijn eigen transportdocumenten.

Overige documenten

Naast de gebruikelijke factuur en de paklijst spelen soms ook andere documenten een rol. Dit is afhankelijk van het product dat u importeert. Denk bijvoorbeeld aan gezondheidscertificaten bij invoer van bepaalde planten en plantaardige producten. Of aan invoervergunningen en -certificaten voor bepaalde bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten of voor strategische goederen. De douane controleert op deze manier of regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu worden nageleefd.

Extra kosten

Let op: aan sommige documenten kunnen extra kosten zijn verbonden.

Webinar: slim en succesvol importeren

Kijk hier het webinar ‘Slim en succesvol importeren' terug:

Bent u tevreden over deze pagina?