Energiebesparende maatregelen rapporteren

Gepubliceerd op:
24 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
28 juli 2021

Geldt voor u de informatieplicht energiebesparing? Dan rapporteert u in eLoket van RVO de energiebesparende maatregelen die u heeft uitgevoerd. Dat had u moeten doen voor 1 juli 2019.

Heeft u nog niet gerapporteerd? Doe het dan alsnog.

Voorbereiding

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Bezoek de webpagina eHerkenning aanvragen voor meer informatie.

Heeft u al wel eHerkenning maar niet het juiste niveau of de juiste machtiging? Neem dan op tijd contact op met de leverancier van uw eHerkenningsmiddel of met de machtigingenbeheerder in uw organisatie. Als uw organisatie een beheermodule heeft, is aanpassing van de machtiging direct mogelijk.

Intermediair machtigen

U kunt ook een intermediair machtigen die voor u rapporteert. Gebruik hiervoor het webformulier Machtiging intermediair. Schakelt u een intermediair in, dan hoeft u geen eHerkenningsmiddel aan te vragen. Wel blijft u zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van uw machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen, maar u moet deze machtiging desgevraagd wel kunnen overleggen aan RVO. Per inrichting kan er maar één persoon rapporteren.

Hulpmiddelen

Voor het rapporteren in eLoket maakt u gebruik van onderstaande handleiding. Daarnaast dienen de Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) als uitgangspunt voor de rapportage. Een eenvoudige omschrijving van alle maatregelen vindt u in onderstaande Maatregelenteksten.

In plaats van sommige erkende maatregelen kunt u ook alternatieve maatregelen nemen. Welke dat zijn, ziet u in onderstaand document. Deze alternatieve maatregelen zijn opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Instructiefilm

De instructiefilm leidt u door het rapportageproces heen. Wilt u de instructies liever in tekst lezen, gebruik dan de handleiding of lees onder de film verder.

Rapportage aanmaken

U rapporteert in eLoket op mijn.rvo.nl. Klik op ‘Rapportage aanmaken/bewerken’ en log in met uw eHerkenningsmiddel. U heeft voor het inloggen in eLoket eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig en een machtiging RVO-diensten niveau eH 2+.    

Uw rapportage direct regelen

Tip: open de link (met uw rechtermuisknop) in een nieuw tabblad, zodat u onderstaande toelichting ernaast kunt houden.

Profiel aanmaken

Als u de eerste keer inlogt op eLoket moet u een profiel aanmaken. Daarvoor heeft u het volgende nodig:

 • eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig en een machtiging RVO-diensten niveau eH 2+
 • KVK-nummer
 • NAW-gegevens
 • Contactinformatie van uw bedrijf of instelling

Met uw profiel logt u in op de module informatieplicht energiebesparing. Vul eerst het gedeelte 'Moet ik mij registreren?' in en selecteer vervolgens uw bedrijfstak. U krijgt dan alle erkende maatregelen van uw bedrijfstak te zien.

Rapportage invullen

Vul de rapportage in per Wet milieubeheer-inrichting (Wm-inrichting). Heeft uw bedrijf meer dan 10 Wm-inrichtingen, gebruik dan het hulpmiddel XML-upload Informatieplicht energiebesparing.

Tussentijds stoppen

U hoeft de rapportage niet in één keer af te ronden. U kunt de ingevulde gegevens tussentijds opslaan in eLoket. Uw definitieve rapportage wordt als pdf opgeslagen zodat u deze later nog kunt inzien.

Eigen documenten toevoegen

U kunt geen eigen documenten bijsluiten in eLoket.

Maatregelen

Van de erkende maatregelen ziet u in eLoket eerst de maatregelomschrijving. Om de maatregel te kunnen beoordelen en te zien om welke techniek het gaat, moet u de maatregel openklikken. Neem daarna de volgende stappen:

 • Voor elke erkende maatregel geeft u aan of u die wel of niet heeft uitgevoerd of dat u een alternatieve maatregel heeft genomen.
 • Als u aangeeft dat de maatregel wel is uitgevoerd, geeft u vervolgens aan of dat geheel of gedeeltelijk is gedaan. Bijvoorbeeld of u overal ledverlichting heeft toegepast of alleen in bepaalde ruimten.
 • Bij sommige maatregelen is sprake van meerdere varianten. Als dat het geval is, geeft u aan welke variant(en) van de maatregel u heeft uitgevoerd.
 • Als een maatregel niet is uitgevoerd, geeft u aan waarom. Er zijn verschillende standaardredenen beschikbaar:
  • U voldoet niet aan de technische randvoorwaarden van de maatregel. Bijvoorbeeld: het ventilatiesysteem is niet geschikt voor frequentieregeling.
  • U voldoet niet aan de economische randvoorwaarden van de maatregel. Bijvoorbeeld: het aantal gebruiksuren van een apparaat is te laag.
  • Het apparaat of de toepassing is nog niet aan vervanging toe, waardoor nog geen sprake is van een natuurlijk moment.
  • De uitgangssituatie of de activiteit is voor u niet van toepassing. Bijvoorbeeld: u heeft geen spouwmuren of maakt geen gebruik van perslucht.
  • U heeft de maatregel (nog) niet uitgevoerd. U heeft de mogelijkheid een toelichting te geven, waarbij u ook kunt aangeven wanneer de maatregel wél wordt uitgevoerd.
 • Als u een alternatieve maatregel heeft uitgevoerd, geeft u een omschrijving van deze maatregel.

Na uw rapportage

Na uw rapportage in eLoket ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging met een referentienummer. Gebruik dit referentienummer voor vragen en correspondentie.

Uw gemeente of omgevingsdienst haalt uw rapportage op uit eLoket. Zij gebruiken de informatie uit uw rapportage om te controleren of u voldoet aan de informatie- en energiebesparingsplicht.

Naar aanleiding van uw rapportage kan uw gemeente of omgevingsdienst aanvullende vragen over uw Wm-inrichting hebben of een controlebezoek willen uitvoeren. Als u niet tijdig rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Vragen over informatieplicht energiebesparing?

Neem contact met ons op

Information in English

Bent u tevreden over deze pagina?