Europees Defensie Fonds | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Europees Defensie Fonds

28-08-2020

Werkt u met nieuwe en uitdagende technologie in vooruitstrevende projecten? Werkt u samen met bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten? Uw technologie is ook van belang voor defensie en de Europese Commissie (EC) heeft geld beschikbaar om dat verder te stimuleren!

Achtergrond

De EC is in 2017 gestart met het subsidiëren van projecten die nieuwe technologie en producten ontwikkelen die voor defensie van toepassing zijn. De acties die de EC nu onderneemt zijn allemaal in voorbereiding op het Europees Defensie Fonds (EDF) dat in de periode 2021-2027 wordt uitgevoerd. Met het subsidiëren van deze projecten wil de EC de Europese defensie-industrie versterken en de strategische autonomie bevorderen.

Budget

In 2020 is er een call voor het ontwikkelen van defensietechnologie in het voorbereidende programma European Defence Industrial Development Programme. Hiervoor is € 163,5 miljoen beschikbaar. Het EDF heeft naar verwachting € 6 miljard beschikbaar voor de periode 2021-2027.

Samenwerking

De projecten die de EC financiert, vragen om samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en universiteiten. De vraagstukken hebben betrekking op vrijwel elk denkbaar technologisch domein en moeten gericht zijn op behoeften van defensie. Deelnemende organisaties moeten gevestigd zijn in de Europese Unie en ook het eigendom van de deelnemende organisaties moet in Europese handen zijn. Alleen in speciale gevallen mag van de laatste voorwaarde worden afgeweken.

Europees Defensie Fonds

Het Europees Defensie Fonds (EDF) is een groot programma van de EC om de defensie-industrie te stimuleren. Dit programma komt naast het Horizon Europe programma, dat alleen civiel onderzoek mag financieren. In het EDF worden zowel onderzoeks- als ontwikkelingsprojecten gesubsidieerd. In beide gevallen worden documenten opgesteld, waarin staat beschreven welk type projecten de EC wil subsidiëren. Consortia kunnen daar vervolgens projectvoorstellen op indienen. Dit defensiefonds is nieuw voor de EC en de lidstaten, maar vanzelfsprekend ook voor de industrie, de kennisinstellingen en de universiteiten. Zodoende zijn er voorbereidende programma’s gestart, zodat iedereen ervaring kan opdoen met de processen en voorwaarden bij het uitvoeren van deze defensie-projecten.

European Defence Industrial Development Programme

Het European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) is een van die voorbereidende programma’s en heeft dit jaar zijn laatste ronde met calls voor projectvoorstellen. Over 12 calls komen 25 onderwerpen aan de orde. Deze onderwerpen zijn uiteenlopend van medische zorg, tot cybersecurity, ruimtevaarttechnologie en onderwerpen als radartechnologie en bemande en onbemande systemen op land, zee of in de lucht. Deze projecten sluiten aan op defensiebehoeften en kennen een relatief korte afstand tot de markt. Er moet worden samengewerkt tussen minimaal 3 partijen uit 3 EU landen en minstens 2 ministeries van Defensie in de EU moeten het project steunen.

De financiering is gebaseerd op directe kosten, vermeerderd met 25% voor de indirecte kosten. Over de som van die 2 componenten wordt een subsidiepercentage uitgekeerd. Dat subsidiepercentage is afhankelijk van het type activiteit en een bonusstructuur. De uiteindelijke subsidies liggen daardoor tussen de 20% en 100%. Een verdere uitleg over de subsidiepercentages staat in hoofdstuk 2 - Actions that will be funded van de Guide for Applicants.

De onderwerpen die dit jaar aan bod komen, zijn hieronder snel terug te vinden in de wegwijzer European Defence Industrial Development Programme (EDIDP). Voor de complete teksten in het Engels is het call-document beschikbaar.

Betrokkenheid midden- en kleinbedrijf

De EC streeft naar een grotere betrokkenheid van het mkb. Zodoende is er een speciale call in het EDIDP gericht op het mkb. Bedrijven kunnen zelf met een projectidee aankomen, dat relevant is voor het defensiedomein. Zo heeft het mkb volop gelegenheid om deel te nemen aan het EDIDP. Ook de bonussen die kunnen worden toegekend, zijn deels gebaseerd op de deelname van het mkb.

Ondersteuning RVO

Wij leveren gratis advies en informatie over de huidige calls in het EDIDP. Wij treden ook op als een van de contactpunten om steun vraagt voor projectideeën aan het ministerie van Defensie. Dit doen wij samen met de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.