Ondernemen op Bonaire, St. Eustatius of Saba (BES)

Wilt u met uw onderneming op Bonaire, St. Eustatius of Saba de vleugels uitslaan? Dan heeft u hiervoor financiering nodig. De onderstaande regelingen kunnen u daarbij helpen.

Microfinanciering

Het ministerie van Economische Zaken verbetert samen met de lokale kamers van koophandel en lokale opererende banken de toegang tot kapitaal voor ondernemers op Bonaire, St. Eustatius en Saba. Met microfinanciering bedoelt men coaching en krediet tot 44.000 dollar (€ 35.000). Microfinanciering bevordert ondernemerschap en draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van ondernemerschap. Sinds januari 2012 kunnen banken op Caribisch Nederland microkredieten onder de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) brengen. De deelnemende banken bepalen, net als bij een normaal krediet,  uiteindelijk of het krediet wel of niet verleend wordt. Het is dus zaak dat u zich als (nieuwe) ondernemer u goed voorbereidt op deze kredietaanvraag. Daarbij kan de Kamer van Koophandel u helpen.

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor microfinanciering kunnen zich melden bij de Kamer van Koophandel Bonaire. Het begeleidingsdeel is het traject van de ondernemer vóór de start van het bedrijf en zal vooral in groepen plaatsvinden. Het coachingsdeel is na de start van het bedrijf en is individueel. Coaching wordt deels door de KvK verzorgd en deels extern uitbesteed met een intermediaire rol van de KvK. Via de Kamer van Koophandel Bonaire is meer informatie beschikbaar. Op St. Eustatius en Saba worden voorbereidingen getroffen om een soortgelijke structuur te realiseren. Hierover wordt binnenkort meer bekend gemaakt op de website van deze kamers en via de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Borgstelling MKB Krediet (BMKB)

Voor ondernemers die willen ondernemen in Bonaire, St. Eustatius of Saba, is het mogelijk gebruik te maken van de BMKB. U kunt van de borgstellingsregeling gebruik maken als u een lening wilt afsluiten, maar u kunt de bank te weinig zekerheden bieden. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. Bij de BMKB staat de overheid borg tot € 1,5 miljoen. Interesse? Neem dan contact op met uw bank in Caribisch Nederland. Meer informatie over BMKB

Groeifaciliteit

U wilt risicodragend vermogen aantrekken om ook in Bonaire, St. Eustatius of Saba te ondernemen. Zo verstevigt u uw financiële basis en vergroot u de mogelijkheden om vreemd vermogen aan te trekken. Financiers stellen zich echter terughoudend op: zij vinden de risico's bij ondernemers vaak te groot. Daarom is er de regeling Groeifaciliteit. U kunt zich wenden tot uw bank of participatiemaatschappij in Caribisch Nederland. Op dit moment zijn er nog geen lokale banken of participatiemaatschappijen bij de Groeifaciliteit aangesloten. Meer informatie

Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

U wilt ook in Bonaire, St. Eustatius of Saba ondernemen en heeft daarvoor een krediet nodig. Bij de GO staat de overheid garant tot € 75 miljoen. Doordat de overheid garant staat voor een deel van de lening, is de bank eerder bereid een lening te verstrekken. U kunt zich wenden tot uw bank in Caribisch Nederland. Op dit moment zijn er nog geen lokale banken bij de GO aangesloten. Meer informatie

Innovatiekrediet

U heeft een innovatief idee. U ziet de kansen in de markt voor een nieuw product. U beschikt over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiele slagkracht. Zowel starters als gevestigde bedrijven in Nederland en op Bonaire, St. Eustatius of Saba kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Daarbij kan het gaan om de technische ontwikkeling van een nieuw product of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist.

Interessant voor u?

Er zijn ook nog andere mogelijkheden die wellicht voor u interessant zijn.

  • Innovatie Prestatie Contracten
    Een InnovatiePrestatieContract (IPC) is gericht op mkb-bedrijven die gezamenlijk willen innoveren. Onder begeleiding van een belangenorganisatie voor ondernemingen (penvoerder)worden meerjarige innovatieprojecten uitgevoerd. Samenwerking en kennisoverdracht staan centraal. Download hier een Engelstalige brochure over IPC in de bijlage.

  • Verkenning van internationale samenwerking
    Ook biedt de IPC-regeling aan brancheorganisaties financiële ondersteuning om samenwerkingsverbanden te onderzoeken. Met de Verkenning van samenwerking kan de penvoerder de mogelijkheden tot samenwerken voor mkb-ers van verschillende branches in Nederland inventariseren. Ook internationale branches kunnen samenwerken met de Verkenning van internationale samenwerking.
     

Download:

Service menu right