Hoe en waar helpt de TFC?

Meer artikelen
rekenmachine

U vindt in de Toolbox oplossingen voor de meest voorkomende knelpunten waar u tegenaan loopt bij onder andere stedelijke ontwikkeling en transformatie.

Hoe werkt het?

  1. U kiest een knelpunt waarvoor u een oplossing zoekt.
  2. Vervolgens kiest u een financieringscategorie. Wilt u bijvoorbeeld een fonds opzetten een garantie geven, lenen/financieren, subsidiëren of organiseren?

Knelpunten

  1. Gronduitgifte: de voorverkoop van nog te realiseren marktwoningen in de grondexploitatie loopt slecht en daardoor realiseer ik de grondopbrengsten niet. Hoe los ik dat op?
  2. Onverkochte nieuwbouw: woningbouwprojecten zijn gestart, maar de in aanbouw genomen woningen en gerealiseerde woningen verkopen slecht. Er is ook sprake van leegstand. Wat nu?
  3. Stimulering woningmarkt: de woningmarkt stagneert. Er wordt weinig verhandeld en de prijzen zakken. Hoe kan ik de woningmarkt stimuleren?
  4. Publiek-private samenwerking: de intensieve samenwerking in PPS’en met private partijen staat op het spel en contracten worden opengebroken. Wat nu?
  5. Leegstand vastgoed: er is sprake van een structurele leegstand van commercieel vastgoed. Hoe ga ik daar mee om?
  6. Investerende partners: projectontwikkelaars en corporaties waren altijd de natuurlijke partner in de gebiedsontwikkeling, maar daar komt steeds minder uit. Hoe kan ik partijen vinden die geld hebben en bereid zijn dat te investeren?
  7. Duurzaamheid: Duurzaamheid is een belangrijk thema. Hoe kan ik duurzaamheid stimuleren en faciliteren?
  8. Particuliere initiatieven: burgerschap en de participatiemaatschappij zijn belangrijke begrippen. Hoe kan ik initiatieven hierin stimuleren en faciliteren?

Voorbeeld

Stel, u zoekt een financiële oplossing voor een probleem op het gebied van duurzaamheid. U selecteert het onderwerp: Duurzaamheid. Omdat u weet dat uw gemeente geïnteresseerd is in het subsidiëren van energieprojecten, klikt u Subsidies aan. De Toolbox toont nu alleen de constructies die passen bij uw wens overzichtelijk onder elkaar. U kunt zich laten inspireren welke (combinatie van) constructies het beste bij uw knelpunt past.

Service menu right