Trends en Ontwikkelingen

Meer artikelen
rekenmachine

De Toolbox Financierings Constructies geeft diverse mogelijkheden weer om bestaande problemen op een relatief nieuwe of innovatieve wijze aan te pakken. Daarnaast zijn enkele algemene trends en ontwikkelingen te identificeren die niet zozeer gezien worden als constructie, maar meer een algemene trend of ontwikkeling laten zien die in z’n algemeenheid belangrijk is voor ontwikkelingen in de stedelijke leefomgeving.

In de hierna opgenomen Trends en Ontwikkelingen gaan we in op de trend/ontwikkeling, geven we de kenmerken(of kernbegrippen) van de trend weer en verwijzen we naar voorbeelden en meer informatie. Tenslotte verwijzen we naar enkele constructies in de TFC zelf, zodat die koppeling duidelijk is.

Service menu right