Nationaal Warmtefonds | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Nationaal Warmtefonds

24-07-2020

Huiseigenaren die willen investeren in een energiezuiniger huis, kunnen een Energiebespaarlening afsluiten met een speciale rente bij het Nationaal Warmtefonds. Het fonds heeft een budget van € 1,1 miljard.

Woningeigenaren mogen met deze lening energiebesparende maatregelen financieren, zoals betere isolatie of een nieuwe hr-ketel of zonneboiler. Zonnepanelen mogen ook uit de lening worden betaald, maar voor maximaal 75% van de lening. Het restant moet dan in andere maatregelen worden gestoken. De lening kan gebruikt worden voor veel verschillende energiebesparende maatregelen. Alle voorwaarden staan op de webpagina Energiebespaarlening. De Energiebespaarlening is er zowel voor particulieren als VvE's en ook voor scholen.

Energiebespaarlening

Opdrachtgever en uitvoering

Het Nationaal Warmtefonds is de opvolger van het Nationaal Energiebespaarfonds, destijds opgericht na het Energieakkoord om de verduurzaming van de woningvoorraad te versnellen. Tegelijkertijd worden ook de bouw- en installatiesector aan nieuwe opdrachten geholpen. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de uitvoeringsorganisatie. In totaal is er € 1,1 miljard beschikbaar waarvan het Rijk € 190 miljoen bijdraagt. De Rabobank, ASN Bank, Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese investeringsbank (EIB) treden op als co-financiers. Afsluitkosten, rente en aflossing vloeien terug in het Nationaal Warmtefonds.

Werking

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening worden de kosten over meerdere jaren verdeeld. Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan de besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken.

Enkele voorwaarden van de Energiebespaarlening voor particulieren

 • U bent eigenaar en bewoner van een bestaande woning.
 • U wilt tussen de € 2.500 en € 25.000 lenen.
 • Voor bedragen tot € 5.000 geldt een looptijd van 7 jaar.
 • Voor bedragen tussen € 5.000 en € 15.000 geldt een looptijd van 10 jaar.
 • Voor bedragen van € 15.000 tot € 25.000 kiest u tussen een looptijd van 10, 15 of 20 jaar.
 • Voor het Zeer energiezuinig Pakket (ZEP) leent u maximaal € 50.000,- of voor Zeer Energiezuinig Pakket + (ZEP+)/Nul op de Meter leent u maximaal € 65.000,-. Beide hebben een looptijd van 15 of 20 jaar.
 • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.
 • Het geleende bedrag storten we in een bouwdepot.
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij vervroegd aflossen. (minimum extra aflossing bedraagt € 250).
 • U kunt maatregelen laten treffen die in de maatregelenlijst staan.
 • De maatregelen moeten worden uitgevoerd door een installateur of aannemer en moeten voldoen aan bepaalde eisen. Hiervoor tekent de aannemer/installateur een verklaring.
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.
 • De Energiebespaarlening wordt consumptief verstrekt zonder tussenkomst van een notaris.
 • De Energiebespaarlening is een maandannuïteitenlening.
 • Als er eerder een Energiebespaarlening aan u is verstrekt, kunt u een tweede aanvraag indienen tot een maximum van € 25.000 (als uw inkomen dit toelaat).

Bekijk alle voorwaarden van de Energiebespaarlening voor particulieren.

 

Enkele voorwaarden van de Energiebespaarlening voor VvE's

 • De VvE bestaat uit tenminste 8 wooneenheden.
 • Bij de aanvraag van een VvE Energiebespaarlening wordt een indicatieve rente afgegeven en geen reservering gemaakt ten laste van het fondsvermogen van het Nationaal Warmtefonds. Zodra het fonds een e-mail ontvangt waarin de datum van de besluitvormende vergadering staat, geeft het Nationaal Warmtefonds een rentepercentage af met een geldigheidstermijn van maximaal 6 maanden. Gedurende deze 6 maanden wordt er fondsvermogen gereserveerd tot maximaal het bedrag van de aangevraagde lening.
 • De Energiebespaarlening is een maandannuïteitenlening.
 • Het geleende bedrag storten we in een bouwdepot.
 • De lening wordt verstrekt door middel van een notariële akte van geldlening.
 • Notariskosten zijn voor rekening van de VvE.
 • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000 en maximaal € 10 miljoen (met een maximum van € 25.000 per appartementsrecht voor een wooneenheid). Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer Energiezuinige Pakket (ZEP) (maximaal € 50.000,-) en ZEP+/Nul op de Meter (maximaal € 65.000).
 • De lening heeft een looptijd van 10, 15, 20 of 30 jaar.
Bekijk alle voorwaarden van de Energiebespaarlening voor VvE's.

 

Sterktes en zwaktes

Sterke punten

Flexibele regeling die varieert in investeringsbedrag en looptijd.

Zwakke punten

geen

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.