TFC-constructie: Afnamegarantie

Garantieconstructie voor bouwprojecten waarbij het onzeker is of deze voldoende afzet vinden in de markt. Wanneer het project aan bepaalde voorwaarden voldoet, is het mogelijk om de afname van een deel van de totale bouwproductie te garanderen, waarmee de noodzakelijk voorverkoopdrempel kan worden bereikt en de bouw kan worden gestart.

Werking

Met een afnamegarantie is het afzetrisico voor de ontwikkelaar beperkt en is het mogelijk de projectfinanciering te regelen. De ontwikkelaar hoeft niet te wachten op de drempel van voorverkoop - die door de crisis en de terughoudendheid van financiële instellingen steeds hoger is komen te liggen - maar kan gelijktijdig starten met zowel bouw als verkoop.

De marktpartij (ontwikkelaar) krijgt de garantie dat de gemeente (of de corporatie) zijn onverkochte woningen bij oplevering afneemt tegen bijvoorbeeld 90% van de taxatiewaarde. De ontwikkelaar heeft er dus baat bij om de woningen zelf - voorafgaand aan, tijdens en na de bouw - te verkopen, maar kan in geval van nood terugvallen op de gemeente (of corporatie).

Er zijn wel risico’s verbonden aan dit soort maatregelen. Het kan voorkomen dat de overheid met onverkochte woningen blijft zitten. Deze worden vervolgens overgenomen  door de woningcorporatie en verhuurd.

In de afnamegarantie constructie is dus contractueel vastgelegd welke garantie de ontwikkelaar heeft via de gemeente. Er is ook sprake van een directe of indirecte garantieregeling tussen ontwikkelaar en corporatie.

Sterktes en zwaktes

Sterk

  • Een oplossing die de woningproductie mogelijk versnelt.
  • Door samen te werken en het risico tijdelijk te spreiden is het toch mogelijk woningbouwprojecten van start te laten gaan.

Zwak

  • De constructie wankelt wanneer de corporatie niet meewerkt. Als garantsteller kan de provincie of gemeente met onverkochte woningen blijven zitten, of moet deze met verlies verkopen. De overheid is immers geen woningfonds.

Voorbeelden

voorbeeld 1: Afzetgarantieregeling gemeente Zaanstad
voorbeeld 2: Brabants Investeringsfonds Nieuwbouwwoningen
voorbeeld 3: Stadsontwikkelingsproject Piushaven, Tilburg

 

Service menu right