TFC-constructie: Overbruggingsgarantie

De overbruggingsgarantie werd aangeboden door diverse makelaars ten tijde van de woningmarktcrisis. De garantie was bedoeld voor consumenten die de oude woning niet verkocht krijgen om zo dubbele woonlasten te voorkomen en een financieel risico voor de koper weg te nemen.

Voor veel potentiële kopers was (en is nog steeds) het risico van dubbele maandlasten een schrikbeeld. Dubbele lasten ontstaan wanneer de bestaande woning van kopers van een nieuwbouwwoning nog niet is verkocht op het moment dat de nieuwe woning wordt opgeleverd. De overbruggingsgarantie was een veelvuldig ingezet en effectief middel toen de woningmarkt enkele jaren geleden aan de afgrond zat. Nu de woningmarkt weer in beweging is, en de economie opkrabbelt, is de toegevoegde waarde van het garantiefonds verminderd en is het opgehouden te bestaan.

Werking

De overbruggingsgarantie is ontstaan vanuit de makelaardij. Het was een product van de stichting Centraal Bureau Overbruggingsgarantie (CBOV) dat de dubbele woonlasten van kopers van een nieuwbouwwoning afdekt voor een periode van 1 of 2 jaar. De druk om de eigen woning binnen een korte periode verkocht te moeten hebben, werd zo voor een groot deel bij de koper weggenomen. Daarmee daalde het risico om met een woning en de bijbehorende kosten te blijven zitten, waardoor de koper eerder overgaat tot de aankoop van een andere woning.

Bij het passeren van de verkoopakte bij de notaris stortte de verkopende partij bij een overbruggingsgarantie van een jaar, 2,5% van de koopsom in een depot. Bij een verkoopprijs van bijvoorbeeld € 200.000 gaat het dan om € 5.000. De koper verkoopt zijn huis 4 maanden later, de overdracht is 2 maanden later. Hij ontving dan een bedrag van € 2.500 als netto tegemoetkoming over 6 maanden dubbele woonlasten. De overige € 2.500 ging inclusief rente naar de verkoper.

Sterktes en zwaktes

Sterk
•    De consument heeft langer de tijd om zijn huidige woning te verkopen.
•    De koper kan de ontvangen netto vergoedingen aanmerken als vermindering van de koopprijs. Hierdoor is er geen fiscale beperking van de hypotheekrenteaftrek op de (nog) niet verkochte woning.

Zwak
•    Er is geen garantie dat het huis na de afgedekte periode ook daadwerkelijk is verkocht. Het risico op dubbele maandlasten blijft dus bestaan.
•    Garantie verkoper aan koper door het stellen van een waarborgsom. Er is nog geen fiscaal standpunt door de Staatssecretaris ingenomen, maar in beginsel moet de verkoper de uiteindelijk betaalde netto vergoedingen in mindering brengen op de verkoopprijs van de woning, in verband met eigen woningreserve.

Voorbeelden

voorbeeld 1: Berckelbosch deelplan 3, Eindhoven

Service menu right