Service menu right

TFC-constructie: Ruilverkaveling

Door 2 halflege kantoren van 2 verschillende eigenaren om te zetten naar 1 vol en 1 leeg kantoor, kan het ene beter renderen en het andere optimaal worden herbestemd.

Werking

Beide kantoorpanden worden ondergebracht in een gezamenlijk fonds. Met een herschikking van de huurders wordt de leegstand van 1 van de 2 kantoren verminderd. Het leeg gekomen kantoorpand wordt getransformeerd. De waardestijging komt ten goede aan het fonds. Na de transformatie kan besloten worden of het getransformeerde pand in het fonds blijft of verkocht wordt volgens een nader te bepalen verdeelsleutel.

Sterktes en zwaktes

Sterk

  • Behoud van waarde/waardecreatie in plaats van vermindering, zekerheid van inkomsten, volledig verhuurde panden, het tegengaan van leegstand en verpaupering en gevoel van onveiligheid.

Zwak

  • Het is moeilijk om alle aspecten van waarde, opbrengsten en kosten van 2 verschillende panden op een goede manier te bepalen.
  • Het aan boord krijgen en houden van alle stakeholders.

Contact

Voorbeelden

Dit scenario is bedacht door De Olifantenkooi voor het oplossen van leegstand in Amsterdam-Sloterdijk. Deze constructie is nog niet in praktijk gebracht.

Meer informatie