TFC-constructie: Energy Service Company (ESCO)

Een ESCo is een Energy Service Company. Het is een bedrijf dat door toepassing van verschillende maatregelen een bepaalde energiebesparing voor een gebouweigenaar garandeert. Een sleutelrol hierbij speelt het prestatiecontract. Hierin worden afspraken tussen ESCo en opdrachtgever over (onder andere) de te realiseren energiebesparing vastgelegd. Worden de besparingsdoelen niet gehaald, dan is het risico voor de ESCo. Wordt er daarentegen meer energie bespaard, dan kan de winst worden verdeeld tussen ESCo en opdrachtgever. Daarnaast bevat het prestatiecontract - wanneer relevant - bepalingen over de kwaliteit van het te realiseren binnenklimaat en het onderhoud van de installaties.

Soorten ESCo’s

Er is niet een vaste vorm voor een ESCo. De exacte architectuur van installaties en invulling van andere afspraken zoals financiering, looptijden, etc. zal afhangen van het type project/gebouw en de wensen van de eigenaar/gebruiker.

1. ESCo-light
De ESCo-light richt zich primair op de invoering van energiemanagement (monitoring) om vervolgens op basis van verkregen meetgegevens energiebesparingen te realiseren.

2. Product-ESCo
De Product-ESCo richt zich op één specifieke maatregel (bijvoorbeeld het zuiniger maken van de verlichting).

3. Installatie-ESCo
De Installatie-ESCo richt zich op meer ingrijpende energiebesparende maatregelen (zoals de klimaatinstallaties van het gebouw).

4. Gebouw-ESCo
De Gebouw-ESCo richt zich, naast bovenstaande maatregelen, ook op maatregelen in de schil van een gebouw.

Werking

In een Energieprestatiecontract worden langjarige afspraken vastgelegd tussen de eigenaar van een gebouw en een bedrijf dat energiebesparende maatregelen installeert en onderhoudt. Het resultaat is een energiezuiniger gebouw zonder de bijbehorende diepte-investering. Door energiebesparing heeft de investering een terugverdieneffect. Na afloop van het contract valt de installatie volledig toe aan de eigenaar.

Sterktes en zwaktes

Sterk

  • ESCo's hebben kennis van installaties, men hoeft dus niet zelf in technische kennis te investeren;
  • ESCo's kunnen de financiering van de aanleg van een installatie op zich nemen;
  • Een ESCo kan in aanmerking komen voor subsidies en fiscale regelingen;
  • ESCo's kunnen een totaal ontzorgingsconcept aanbieden.
  • De investering kan worden verrekend met de maandelijkse utiliteitsrekening

Voorbeelden

voorbeeld 1: Rotterdamse Groene Gebouwen (zwembaden)
voorbeeld 2: Esco Erasmus Universiteit Rotterdam
voorbeeld 3: Appartementen villa’s Schagen

Meer informatie

Service menu right