TFC-constructie: Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA)

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een landelijke vereniging voor bewonersgroepen die zich sterk maken voor hun wijk. In deze vereniging zitten een groot aantal bewoners uit stadswijken die actief zijn bij een vrijwilligersgroep.

De vereniging houdt goed in de gaten hoe het gaat met de wijken en met het stedelijk beleid en wisselt kennis en ervaringen uit. Het credo van LSA is dat bewoners het vertrekpunt moeten zijn van de wijkaanpak.

Werking

LSA is een platform waar informatie en kennis wordt gedeeld, veelal via bijeenkomsten en/of publicaties Het LSA laat regelmatig onderzoek doen, bijvoorbeeld naar de wijze waarop gemeenten bewonersparticipatie bevorderen en naar de resultaten van het wijkenbeleid volgens bewoners. Het LSA experimenteert met vernieuwende aanpakken en met de ontwikkeling van methodieken. Voorbeelden daarvan zijn het ABCD-experiment, BewonersBedrijven, Kan wél!, Buurtrechten en het vouchersysteem.

Het LSA wil de betrokkenheid van mensen bij hun wijk stimuleren. Dat wordt op verschillende manieren gedaan. Via het project 'Kan wél!' daagt LSA iedereen uit zijn ideeën, plannen of zelfs dromen voor zijn wijk te realiseren. In deze aanpak zijn de capaciteiten, kennis en kunde van bewoners het vertrekpunt voor wijkverbetering.

Sterktes

Nieuwe ideeën en concepten komen vanuit de lokale gemeenschap. Ook de kennisdeling wordt op die manier ingericht.

Zwaktes

Eigenlijk geen zwaktes aanwezig. LSA activeert bewoners en stimuleert ze om de regie te nemen als het gaat om aspecten als leefbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie

LSA
Kan wél!

Service menu right