TFC - Subsidies

Meer artikelen

Een subsidie is een eenmalige of periodiek terugkerende investering, bedoeld voor projecten die in de vrije markt niet gerealiseerd kunnen worden.

De essentie is dat tegenover de investering geen (direct toerekenbare) financiële opbrengsten staan. De baten zijn veelal maatschappelijk of anderszins niet-financieel.

De subsidiegever kan vooraf bepalen hoeveel geld voor de subsidie beschikbaar is. Marktpartijen zien een subsidie als het meest effectieve middel om stedelijke vernieuwing te stimuleren. Voorheen zette de overheid veel subsidies in voor de ruimtelijke ontwikkeling. In de toekomst zal dit vanwege de krimpende overheidsbudgetten minder vaak voorkomen.

Service menu right