Service menu right

Innoveren met internationale ambities

Bent u bezig met het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten? Heeft u de ambitie om hiermee buitenlandse markten te betreden? Wilt u samenwerken met partners in het buitenland?

Nederland behoort tot de top van innovatieve landen van Europa. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden moeten de komende jaren blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling om de positie van Nederland als sterk innovatieland te handhaven.

Werkt u bij een innovatief technologisch bedrijf of kennisinstelling met internationale ambities? RVO.nl kan u ondersteunen met subsidies en financiering - waaronder een aantal specifiek gericht op het mkb - en netwerken.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Innovatief technologisch bedrijf of kennisinstelling met internationale ambities? Maak gebruik van innovatieregelingen als Horizon 2020, Eureka, Eurostars, Joint Technology Initiatives (JTI) en verwante regelingen.

Welke (onderdelen van) innovatieregelingen richten zich speciaal op het mkb? Informatie over het mkb-instrument van Horizon2020 en Eurostars.

Kom via onze netwerken en bijeenkomsten in contact met zakenpartners of klanten. Gebruik de ondersteuning van de adviseurs van Team IRIS, het Enterprise Europe Network (EEN) en het Innovatie Attaché netwerk of neem deel aan onze technologische missies.