Nationale Iconen

3 veelbelovende innovaties: kankerdiagnostiek zonder radioactief afval (Lighthouse van ASML), duurzame energie opwekking uit zout en zoet water (Blue energy van REDstack) en een methode voor beplanting in droge gebieden (Groasis Growboxx) zijn de Nationale Iconen 2016.

De 3 innovaties die de titel 'Nationaal Icoon' mogen dragen zijn:

Lighthouse

Het Nederlandse hightech bedrijf ASML heeft een nieuwe methode ontwikkeld om op grote schaal medische isotopen te produceren. Nu worden medische isotopen nog voornamelijk geproduceerd met kernreactoren. De bestaande, verouderde nucleaire reactoren hebben veel aandacht en onderhoud nodig. Hierdoor is de beschikbaarheid van isotopen lang niet altijd gegarandeerd.

Met Lighthouse van ASML kan dit tegen lagere kosten en zonder kernreactor, zonder verrijkt Uranium en vrijwel zonder radioactief afval. Ook bestaat de mogelijkheid andere isotopen te maken dan nu gangbaar zijn.

Bekijk een interview met Patrick de Jager (ASML) in het filmpje van de RVO-reporter.

Blue energy

Het bijeenbrengen van zoet en zout water levert energie op. Het bedrijf REDstack ontwikkelde deze Blue Energy, waarbij er geen CO2 uitstoot plaatsvindt. Met deze methode wordt elektriciteit gewonnen uit het verschil in zoutconcentratie tussen de 2 soorten water. Door het zoete en zoute water langs membranen te voeren ontstaat een spanning, die wordt omgezet in stroom. Koning Willem-Alexander stelde in november 2014 de proefopstelling op de Afsluitdijk in gebruik.

De techniek is wereldwijd toe te passen in rivieren die in zee uitstromen. De techniek draagt daarmee bij aan de transitie naar een duurzame samenleving. REDstack biedt Nederland kansen om de techniek als exportproduct in te zetten.

Growboxx

De van recycled papier gemaakte afbreekbare Growboxx® plant cocoon is een ‘intelligente emmer’. Met de technologie kunnen gebieden die worden geteisterd door droogte, hitte en erosie worden beplant met minder waterverbruik tot wel 90%. De technologie biedt een overlevingspercentage van 90% tot 95% en een snellere groei van gemiddeld 30%.

Met deze techniek kan de planter bovendien een productieve boom in combinatie met groenten beplanten. De techniek is zo goedkoop dat de planter deze kan betalen met de opbrengst van de groenten. De Groasis Ecological Water Saving Technology biedt de lokale bevolking in droge gebieden een oplossing voor de waterproblematiek en het daarmee samenhangende voedselprobleem.

Bekijk een interview met Pieter Hoff (Groasis) in het filmpje van de RVO-reporter.

Ambassadeur

De Nationale Iconen krijgen een eigen ambassadeur op ministerieel niveau. Dit biedt toegang tot een groot netwerk in binnen- en buitenland. Handig voor het vinden van nieuwe partners en beleidsmatige inzet vanuit de departementen. Denk ook aan het vinden van financiering, aanpassen van regelgeving of agendering in de Europese arena. De overheid zet zich daarnaast in om het icoonproject zoveel mogelijk aandacht te geven, via bijvoorbeeld staatsbezoeken, handelsmissies en beurzen.

Trots op Nationale Iconen

Nationale Iconen illustreren de innovatiekracht van ons land om technologische oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven. Denk aan klimaatverandering, vergrijzing, sterk groeiende steden en voedselverspilling. Het gaat hierbij om projecten die:

  • bijdragen aan de oplossingen van maatschappelijke doelstellingen zoals die staan omschreven in het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 (zie punt 16a van het reglement);
  • hoog in aanzien staan, zowel op internationaal als technisch vlak;
  • op korte of langere termijn zorgen voor grote economische impact.

Innovaties die banen, meer omzet en meer export opleveren voor Nederland. Innovaties waar we trots op kunnen zijn.
De eerste verkiezing van Nationale Iconen was in 2014.

Service menu right