Nederland Innovatieleider

Nederland is in 2017 opnieuw innovatieleider in Europa. Hoe werkt Nederland aan het behouden van deze rol: welke bedrijven en kennisinstellingen leverden hieraan een bijdrage en hoe ondersteunde de overheid hen hierbij?

Lees de praktijkverhalen via onderstaande pagina's en Volg de discussie met #NLinnovatief op social media.

kaart European Innovation Scoreboard 2017Samen met Zweden, Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland vormt Nederland de kopgroep van landen met innovatieprestaties ruim boven het EU-gemiddelde.

Dit stelt het gezaghebbende European Innovation Scoreboard 2017 dat is gepubliceerd door de Europese Commissie.

De stap van innovatievolger naar innovatieleider is een ambitie die het kabinet vastlegde in de Rijksbegroting 2016.

Hoe ondersteunt de overheid innovatie?

De overheid ondersteunt innovatie met het bedrijvenbeleid. Het bedrijvenbeleid is een vorm van modern industriebeleid gericht op een excellent ondernemersklimaat en een sterk innovatievermogen van de Nederlandse economie. Hierbij staat niet alleen de ondernemer centraal, maar ook publiek-private samenwerking van bedrijven, kennisinstellingen en overheden.

Lees meer over het bedrijvenbeleid, over de ambities voor het thema innovatie en over de instrumenten voor bedrijven en kennisinstellingen.

Nederland scoorde met name goed op de volgende 4 terreinen:

In Nederland innoveren relatief veel mkb’ers in-house: 39% t.o.v. een gemiddelde van 28,7% in de EU. Dat het innovatiepotentieel van deze grote en diverse groep goed tot zijn recht komt, naast dat van grote bedrijven, is belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland.
Nederland scoort goed op het terrein van open en excellente onderzoekssystemen. Nederlandse onderzoekers werken veel samen met buitenlandse partners en er wordt vaak verwezen naar Nederlands wetenschappelijk onderzoek.
In Nederland is veel innovatieve samenwerking tussen particuliere bedrijven en kennisinstellingen. Ook het mkb doet daar volop aan mee. Ons land scoort 'excellent' op het onderdeel publiek-private samenwerking (PPS).
Vanuit Nederland komen veel wereldwijde (PCT) octrooiaanvragen. Bedrijven in Nederland zien vaak kansen om nieuwe kennis te benutten voor innovaties en vragen daarom een octrooi aan.

Service menu right