Contact en dienstverlening | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Contact en dienstverlening

23-11-2020

De overheidsmaatregelen om COVID-19 te bestrijden, hebben ook gevolgen voor octrooiaanvragers en octrooihouders.

Tijdens de huidige, gedeeltelijke lockdown blijft de kwaliteit van de dienstverlening van Octrooicentrum Nederland op peil. Lees hoe het coronavirus onze dienstverlening beïnvloedt en hoe u ons bereikt.

Bereikbaarheid Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland is bereikbaar per e-mail, post of telefoon. Alle gegevens over de bereikbaarheid op een rij:

Postadres

Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag
Postbus 10366, 2501 HJ Den Haag

Publieksvoorlichting

Heeft u vragen over octrooien of intellectueel eigendom die te maken hebben met een corona-gerelateerd(e) uitvinding of product? Neem dan contact op met de afdeling voorlichting van Octrooicentrum Nederland via telefoonnummer 088 042 66 60 of e-mailadres octrooicentrum@rvo.nl.

Team beheer

Voor vragen over:

  • taksen
  • voorrangsbewijzen
  • akten
  • PCT-indieningen
  • Aanvullende Beschermingscertificaten (ABC's)

e-mail: teambeheer@rvo.nl
telefoon: 088 042 66 56

Europese validaties

Voor vragen over de validatie van een Europees octrooi.

e-mail: teameuropese@rvo.nl
telefoon: 088 042 65 55

NL-aanvragen

Voor vragen over:

e-mail: teamverlening@rvo.nl
telefoon: 088 042 63 33

Elektronisch indienen

Wilt u octrooidocumenten indienen? Gebruik dan bij voorkeur onze online filing-software of het eLoket. Meer informatie over hoe u uw aanvraag instuurt vindt u op mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de uitleg over het gebruik van het eLoket en hoe u moet inloggen. U kunt uw octrooiaanvraag niet per e-mail indienen.

Herstelverzoeken, bezwaarschriften en ABC's

Brieven, beschikkingen en ABC's ontvangt u voorlopig als pdf-bijlage per e-mail. ABC-aanvragen en certificaten kunt u indienen per e-mail. Het is dan niet nodig om de originele documenten na te sturen.

MyPage

Alle correspondentie die Octrooicentrum Nederland verstuurt blijft beschikbaar in MyPage. Wij adviseren u om regelmatig uw dossier te raadplegen.

Lees meer over MyPage. Voor vragen over uw MyPage-account stuurt een e-mail naar mypage@rvo.nl.

Zittingen

Tijdens de eerste periode na de uitbraak van het coronavirus, zijn er achterstanden ontstaan in verschillende soorten zittingen. Octrooicentrum Nederland wil deze achterstanden niet verder laten oplopen. Daarom gaan wij, in beperkte mate en volledig coronaproof, door met het houden van fysieke zittingen in het gebouw aan de Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag. Wel houden wij, uit gezondheidsoverwegingen, bij voorkeur hoorzittingen zo veel mogelijk schriftelijk of online via een videoconferentie.

Eerste aanleg

Vooral het mondeling horen in eerste aanleg is erg geschikt voor videoconferentie, omdat hierbij een beperkt aantal personen betrokken is. Als Octrooicentrum Nederland een voornemen tot afwijzen uitstuurt, krijgt de ontvanger het verzoek om ons te laten weten of deze partij schriftelijk op het voornemen wil reageren of online gehoord wil worden. In beide gevallen volgt daarna een definitieve beschikking.

Wij begrijpen dat niet elke zaak zich leent voor een behandeling via videoconferentie. Als een fysieke zitting de voorkeur heeft, moet de partij schriftelijk toelichten waarom de zaak zich niet leent voor een videoconferentie.

Let op: het aantal toegestane personen in de zittingszaal is beperkt tot maximaal 4, inclusief de behandelaar(s) van Octrooicentrum Nederland.

Bezwaarzittingen

Ook voor bezwaarzittingen geldt dat wij deze online kunnen houden via videoconferentie. Als een fysieke bezwaarzitting de voorkeur heeft, geldt ook hier dat de partij schriftelijk moet toelichten waarom de zaak zich niet leent voor een videoconferentie.

Let op: bij een bezwaarzitting mag maar 1 gemachtigde aanwezig zijn. De bezwaarcommissie bestaat namelijk standaard uit 3 personen. Ook bij bezwaarzittingen is het aantal toegestane personen in de zittingszaal beperkt tot maximaal 4, inclusief de medewerkers van Octrooicentrum Nederland.

Advieszittingen

Het is momenteel niet mogelijk om advieszittingen in fysieke vorm bij Octrooicentrum Nederland te houden, omdat het aantal deelnemers boven het maximaal toegestane aantal van 4 ligt. Octrooicentrum Nederland verkent momenteel de mogelijkheden om ook deze zittingen online te kunnen houden via een videoconferentie.

Maatregelen in de zittingszaal

In de zittingszaal houden alle aanwezigen 1,5 meter afstand. De zittingszalen zijn aangemerkt als publieke binnenruimte. Dat betekent het dringende advies aan alle aanwezigen om een mondkapje te dragen, óók tijdens de zitting. Neem uw eigen mondkapje mee.

Online horen

De software die gebruikt wordt voor het online horen via videoconferentie is Webex Meetings van Cisco. Kijk op de website van Webex hoe u deze software installeert. In overleg met de zaakbehandelaar is het ook mogelijk om gebruik te maken van een andere softwaretool.

Contact over (online) hoorzittingen

Wilt u meer informatie over (online) hoorzittingen? Neem dan contact op met Octrooicentrum Nederland via teamverlening@rvo.nl of bel 088 042 63 33.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.