Spoedwet Rijksoctrooiwet 1995 vanwege uitbraak COVID-19 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Spoedwet Rijksoctrooiwet 1995 vanwege uitbraak COVID-19

02-04-2021

Voor ondernemers met octrooien of lopende octrooiaanvragen heeft de uitbraak van COVID-19 grote, ingrijpende gevolgen. Veel werkprocessen staan onder druk en het lukt niet altijd om de termijnen uit de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) te halen. Bij het missen van een termijn vervalt veelal het betreffende octrooirecht. Om deze reden is op 21 juli spoedwetgeving voor de ROW 1995 van kracht geworden.

De COVID-19 noodwet Rijksoctrooiwet 1995 (Staatsblad 2020, 273) is verlengd tot 1 juni 2021 (art. 4 Staatsblad 2021, 161).

Tijdelijke wijzigingen

De noodwet geeft de directeur van Octrooicentrum Nederland tijdelijk de bevoegdheid om de termijnen onder de ROW 1995 te verlengen.
Bovendien vervalt door de noodwet tijdelijk de 50%-toeslag bij te late betaling van de instandhoudingstaksen voor octrooien. Octrooihouders hebben zo 6 maanden extra de tijd voor betaling van de jaarlijks verschuldigde instandhoudingstaksen.

Termijnverlengingen

Op basis van de verlenging van de noodwet heeft de directeur van Octrooicentrum Nederland besloten om de 3 lopende termijnverlengingen voort te zetten. Lees het besluit hierover in de Staatscourant (2021, 17478).

Het betreft de termijnverlengingen voor:

De periode van toepassing van deze 3 besluiten is verlengd tot 1 juni 2021.

Noodwet is van kracht tot 1 juni 2021

Door de verlenging loopt de noodwet nu tot 1 juni 2021. Totdat wij anders vermelden op deze pagina, kunt u ervan uitgaan dat de looptijd van de noodwet daarna weer wordt verlengd. Wij informeren u minimaal 2 maanden van tevoren als deze noodwet niet meer wordt verlengd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.