Service menu right

Spoedwet Rijksoctrooiwet 1995 vanwege uitbraak COVID-19

Voor ondernemers met octrooien of lopende octrooiaanvragen heeft de uitbraak van COVID-19 grote, ingrijpende gevolgen. Veel werkprocessen staan onder druk en het lukt niet altijd om de termijnen uit de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) te halen. Bij het missen van een termijn vervalt veelal het betreffende octrooirecht. Om deze reden wordt nu gewerkt aan spoedwetgeving voor de ROW 1995.

Tijdelijke wijzigingen

In het wetsontwerp van de spoedwet krijgt de directeur van het Octrooicentrum Nederland tijdelijk de bevoegdheid om de termijnen uit de ROW 1995 te verlengen. Ook is in het wetsvoorstel voorgesteld om de toeslag bij te late betaling van de instandhoudingstaksen voor octrooien op nihil te stellen. Octrooihouders hebben zo 6 maanden extra de tijd voor betaling van de jaarlijkse instandhoudingstaks.

Behandeling van het wetsvoorstel

Op vrijdag 25 april 2020 stemde de Rijksministerraad in met het voorstel. De Raad van State van het Koninkrijk heeft inmiddels advies uitgebracht. Het wetsvoorstel is op 7 mei 2020 ingediend bij de Tweede Kamer. Raadpleeg het wetsvoorstel en de bijbehorende stukken.