Service menu right

Brexit - U heeft auteursrechten of naburige rechten

Meer artikelen
Europese vlag

Door het maken van een letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk, kunt u meteen aanspraak maken op het auteursrecht. Naburige rechten komen onder meer toe aan uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, filmproducenten en omroeporganisaties.

Auteursrechten en naburige rechten worden niet direct geraakt door Brexit. Deze rechten zijn geregeld in Britse (nationale) wetten. De Richtlijn Handhaving IE rechten is straks niet langer van toepassing. Dus bij handhaving in gerechtelijke procedures kunnen er mogelijk verschillen gaan optreden. Indirect treden er dus veranderingen op.

Brits intellectueel eigendom

Nationale intellectueel eigendomsrechten, zoals bijvoorbeeld een nationaal octrooi of een nationaal merk geregistreerd bij het UKIPO, worden niet direct geraakt door Brexit en blijven gewoon van kracht.

Uitputting

Als u een beschermd product verkoopt in de EU, is uw IE-recht na verkoop voor dit product uitgeput. Uitputting geldt voor alle IE rechten (van octrooirecht tot auteursrecht). U kunt niet beletten dat het product weer wordt doorverkocht aan een derde.

Bij een terugtrekkingsakkoord

Volgens het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord (Draft Withdrawal Agreement) blijven IE-rechten die in de EU en het Verenigd Koninkrijk voor het einde van de overgangsperiode zijn uitgeput, uitgeput in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk (zie artikel 61 van het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord).

Licenties

Als in uw licentieovereenkomsten de Europese Unie als gebied staat vermeld, zou moeten worden bekeken of dit aangepast moet worden in 'Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk'. Het VK behoort immers na Brexit niet meer tot de EU. De octrooihouder zelf kan dit bekijken, maar het is verstandig dat een octrooigemachtigde, advocaat of andere jurist er naar kijkt. Een deskundige kan namelijk het best beoordelen of de licentieovereenkomst moet worden aangepast.