Service menu right

Brexit - U heeft een octrooi

Meer artikelen
Europese vlag

Een technisch product of productieproces kunt u beschermen met een octrooi.

Een octrooi is een exclusief recht: u kunt een ander verbieden uw uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, voor een bepaalde periode.

Europees octrooi

Brexit heeft geen gevolgen voor Europese octrooien verleend door het Europees Octrooibureau. Deze octrooien zijn gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag waaraan ook niet-EU landen zoals Zwitserland, Noorwegen en Turkije deelnemen. Ook voor lopende of toekomstige aanvragen voor een Europees octrooi verandert niets.

Het is momenteel niet duidelijk of het Verenigd Koninkrijk (VK) na Brexit aan het nieuw op te richten Unified Patent Court (UPC) en het unitair octrooi kan deelnemen. Het VK heeft wel het UPC Agreement op 26 april 2018 geratificeerd.

Britse aanvullende beschermingscertificaten

Op lopende aanvragen voor een Brits aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen en op lopende aanvragen voor verlenging van een al verleend certificaat, blijven de betreffende ABC-verordeningen (EG) Nr. 1610/96 en (EG) Nr. 469/2009 van toepassing. Op grond hiervan verleende certificaten bieden dezelfde bescherming als onder de ABC-verordeningen (zie artikel 60 van het ontwerp van het terugtrekkingsakkoord).

Vragen?

Heeft u vragen? Bel 088 042 42 42 (kies 3 en dan 2)