Zelf aan de slag

Meer artikelen
octrooien diensten

Wij bieden u handige middelen aan die helpen u wegwijs te maken in de wereld van octrooien en intellectueel eigendom.

Octrooi-informatie Tour

De Octrooi-informatie Tour is een digitale leermodule die u op interactieve en overzichtelijke wijze wegwijs maakt in de complexe materie van octrooien.

Stappenplan octrooibescherming

Wilt u uw uitvinding effectief octrooieren? Volg dan het octrooiprotocol: een stappenplan dat u helpt bij de belangrijkste beslissingen.

Brochures

In onze brochures vindt u meer achtergrondinformatie over octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten.

 

Service menu right