Service menu right

Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

De kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom maakt een schatting van de kosten voor verschillende soorten bescherming in verschillende landen.

Voor het vastleggen en instandhouden van intellectuele eigendomsrechten brengen officiële instanties zoals Octrooicentrum Nederland en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kosten in rekening.

Schatting van de kosten

De kostencalculator maakt een schatting van deze kosten. U geeft aan welk soort bescherming u wilt (octrooi, merk of model) en in welke landen die van kracht moet worden. Behalve de kosten voor aanvragen of registreren, rekent de calculator ook de kosten voor het instandhouden mee.

In de berekening zijn bijkomende kosten niet verwerkt. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor:

  • begeleiding door een octrooigemachtigde
  • begeleiding door een merken- en modelgemachtigde
  • een vertaling van de octrooiaanvraag

De kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom is ontwikkeld door Octrooicentrum Nederland en het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Aan de slag met de kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom.