Service menu right

Procedure Nederlands octrooi

De aanvraagprocedure voor een Nederlands octrooi verloopt volgens een aantal stappen.

Stap 1: Indienen octrooiaanvraag
Stap 2 - 4: Onderzoek naar de stand van de techniek
Stap 5: Verlening octrooi

U dient uw octrooiaanvraag in bij Octrooicentrum Nederland. Dit kan 'op papier' en online met speciale software. Per e-mail indienen is niet mogelijk. De aanvraag moet aan de vormvereisten voldoen, dit zijn eisen aan bijvoorbeeld het papier en de kantlijnen.

Een maand na uw aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging met een aanvraagnummer en een indieningsdatum. Deze indieningsdatum van uw eerste octrooiaanvraag geldt dan ook in landen waar u eventueel later octrooi aanvraagt (prioriteits- of voorrangsdatum).

Vormvereisten octrooiaanvraag

Als uw aanvraag niet aan de vormvereisten voldoet dan krijgt u hierover tegelijk met de ontvangstbevestiging een brief. Als u de 'vormgebreken' (de fouten) hersteld heeft, dan krijgt u daar een bevestiging van.

Het vormgebrekenoverzicht geeft overzicht en uitleg van mogelijke vormgebreken in een Nederlandse octrooiaanvraag.

Voorschriften voor octrooidocumenten

Er gelden een aantal voorschriften voor octrooidocumenten. Raadpleeg deze voorschriften.

Onderzoek stand van de techniek

Na uw octrooiaanvraag moet u een 'verzoek onderzoek naar de stand van de techniek' indienen. Het mag ook tegelijk met de octrooiaanvraag. Doet u dat niet, dan vervalt uw octrooiaanvraag. Na ontvangst van de onderzoeksresultaten heeft u nog 2 maanden de tijd om kleine aanpassingen te doen in uw octrooiaanvraag.

Inschrijving, publiceren en verlening

18 maanden na de indiendingdatum schrijven wij uw aanvraag in het octrooiregister en wordt uw octrooi verleend. Ook publiceren wij uw octrooi. Wilt u een vervroegde inschrijving, neem dan contact met ons op. Bel 088 042 42 42 (keuze 3, optie 2). Als het onderzoek naar de stand van de techniek nog niet klaar is, vindt inschrijving wel plaats, maar verlening nog niet. Dat gebeurt als het onderzoek klaar is. Het onderzoek wordt dan later toegevoegd aan het octrooiregister.

Instandhouding

De indieningsdatum is de startdatum van uw octrooi. Dit kunt u 20 jaar in stand houden. Bij een octrooi op een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel kunt u een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) aanvragen waarmee uw uitvinding nog 5 jaar langer beschermd is.

Tijdlijn

Raadpleeg de tijdlijn van de octrooiprocedure Nederland in de infographic of lees de tekstversie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *