Service menu right

Het unitair octrooi voor Europa

'Eén Europese markt, één EU octrooi' is de gedachte achter het unitair octrooi. Als het unitair octrooi een feit is, kunt u met één octrooi gelijke bescherming krijgen voor de hele Europese Unie, behalve Spanje, Polen en Kroatië. Nu zijn daar nog afzonderlijke octrooien voor nodig.

Het gaat om 25 landen met meer dan 400 miljoen inwoners. Met de invoering van het unitair octrooi (Europees octrooi met eenheidswerking) komt een einde aan ruim 40 jaar discussie over voertalen en vergoedingen.

Wanneer het unitair octrooi beschikbaar komt, is nog niet bekend. Wat de exacte gevolgen van de aangekondigde ‘Brexit’ voor de ingangsdatum zijn, is nog onduidelijk. Lees meer hierover in een statement van het UPC Preparatory Committee en het EOB.

De praktijk van nu

Het huidige Europees octrooi levert vaak parallelle, kostbare procedures op. Na verlening door het Europees Octrooibureau (EOB) ontstaat in feite een Europees bundeloctrooi. Dit octrooi valt namelijk altijd uiteen in een bundel nationale octrooien. Aanvragers moeten vervolgens:

  • in sommige landen een vertaling indienen;
  • in ieder land afzonderlijk instandhoudingsvergoeding betalen;
  • in ieder land afzonderlijk inbreuk- en nietigheidsrechtszaken voeren.

Kosten unitair octrooi

De kosten voor een unitair octrooi zijn vergelijkbaar met die van de huidige bescherming in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In deze 4 landen worden de meeste Europese octrooien gevalideerd. De vastgestelde vergoedingen zijn laag genoeg om het unitair octrooi financieel aantrekkelijk te maken wanneer bescherming in veel Europese landen gewenst is. Heeft u slechts in enkele Europese landen bescherming nodig, dan bent u voordeliger uit met het klassieke bundeloctrooi. Zie ook de tabel 'Kosten van het unitair octrooi'.

Nieuw octrooigerecht voor Europa

In 2013 ondertekenden EU-lidstaten de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. Rechtszaken over octrooien kunnen in de toekomst centraal lopen bij een gerechtshof voor heel Europa: het Unified Patent Court (UPC). De uitspraken van het UPC over inbreuk op of vernietiging van Europese octrooien, gelden straks in 25 lidstaten van de EU.
Het UPC treedt in werking als ten minste 13 lidstaten (waaronder in ieder geval Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) het rechtspraakverdrag hebben goedgekeurd.
Het unitair octrooi is beschikbaar zodra het UPC van start gaat.