Het unitair octrooi voor Europa | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Het unitair octrooi voor Europa

14-04-2021

'Eén Europese markt, één EU octrooi' is de gedachte achter het unitair octrooi. Als het unitair octrooi een feit is, kunt u met één octrooi gelijke bescherming krijgen voor de hele Europese Unie, behalve Spanje, Polen en Kroatië. Nu zijn daar nog afzonderlijke octrooien voor nodig.

Het gaat om 24 landen met meer dan 350 miljoen inwoners. Met de invoering van het unitair octrooi (Europees octrooi met eenheidswerking) komt een einde aan ruim 40 jaar discussie over voertalen en vergoedingen.

De praktijk van nu

Het huidige Europees octrooi levert vaak parallelle, kostbare procedures op. Na verlening door het Europees Octrooibureau (EOB) ontstaat in feite een Europees bundeloctrooi. Dit octrooi valt namelijk altijd uiteen in een bundel nationale octrooien. Aanvragers moeten vervolgens:

  • in sommige landen een vertaling indienen;
  • in ieder land afzonderlijk instandhoudingsvergoeding betalen;
  • in ieder land afzonderlijk inbreuk- en nietigheidsrechtszaken voeren.

Kosten unitair octrooi

De kosten voor een unitair octrooi zijn laag genoeg om het financieel aantrekkelijk te maken wanneer bescherming in veel Europese landen gewenst is. Heeft u slechts in enkele Europese landen bescherming nodig, dan bent u voordeliger uit met nationale octrooien of met een klassiek Europees bundeloctrooi.

Nieuw octrooigerecht voor Europa

In 2013 ondertekenden EU-lidstaten de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht. Rechtszaken over octrooien kunnen in de toekomst centraal lopen bij een gerechtshof voor heel Europa: het Unified Patent Court (UPC). De uitspraken van het UPC over inbreuk op of vernietiging van Europese octrooien, gelden straks in 24 lidstaten van de EU.

Voor inwerkingtreding van het UPC is alleen nog de Duitse goedkeuring vereist. Deze goedkeuring heeft echter vertraging opgelopen doordat er klachten bij het Duitse constitutionele hof zijn binnengekomen, waarover het hof eerst een beslissing moet nemen. Het unitair octrooi komt beschikbaar zodra het UPC van start gaat.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.