Procedure unitair octrooi

Meer artikelen
Vlaggen landenkeuze octrooien

De verleningsprocedure voor een unitair octrooi verloopt hetzelfde als voor een Europees octrooi. Wat verandert, is dat u een extra keuzemogelijkheid krijgt na de verlening van een Europees octrooi.

U kiest dan tussen:

  • of het klassieke Europees bundeloctrooi, waarbij de aanvrager zelf landen kiest;
  • of een unitair octrooi voor alle bij het verdrag aangesloten landen.

Daarnaast hoeft u volgens de nieuwe plannen het octrooi nog maar 1 keer te laten vertalen.

Bij de start zullen nog niet alle 25 landen het verdrag goedgekeurd hebben. Dit betekent dat de dan verleende unitaire octrooien bij de start niet gelden in de landen die het verdrag nog niet goedgekeurd hebben. De instandhoudingsvergoeding wordt daaraan niet aangepast. Als landen later toetreden, zal het Europees Octrooibureau de werking van al verleende unitaire octrooien niet uitbreiden naar deze later toetredende landen. Waarschijnlijk zijn dit landen met een beperkte marktomvang.

Tijdlijn

Raadpleeg de tijdlijn van de octrooiprocedure Europa + unitair en PCT + unitair in de infographic of lees de tekstversie.

Service menu right