Chipsrecht

Meer artikelen
bewijs van octrooi ofwel patent

Met het chipsrecht beschermt u topografieën van halfgeleiderproducten. Halfgeleiders worden ook wel (geheugen-)chips, halfgeleiderproducten of microprocessors genoemd.

Halfgeleiders zijn elektronische schakelingen op een chip, geprogrammeerd om een bepaalde functie uit te voeren. Ze worden gebruikt in computers en allerlei andere apparaten en machines. Chipsrecht ontstaat van rechtswege bij het maken van de chip (vergelijkbaar met auteursrecht). Om het recht te kunnen handhaven, is inschrijving in het register verplicht.

Kosten en geldigheid chipsrecht

Een aanvraag voor chipsrecht kost eenmalig € 79. U hoeft geen instandhoudingstaksen te betalen (zoals bij het octrooirecht).

Het chipsrecht geldt 10 jaar (te rekenen na depot of eerste gebruik, waarbij de vroegste datum geldt) of 15 jaar (na schepping van de topografie als er nog geen depot of eerste gebruik is geweest).

Aanvraag

U kunt uw aanvraag voor chipsrecht indienen bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U levert dan in:

  • een exemplaar van de halfgeleider;
  • een depotformulier;
  • een betalingsformulier;
  • een tekening van de topografie.

U ontvangt een bewijs van inschrijving. De inschrijving wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het Hoofdblad.

Het depotformulier moet een datum van eerste gebruik bevatten. Ook kunt u een mededeling bijvoegen dat er nog geen eerste gebruik heeft plaatsgevonden. U mag het depot niet later dan 2 jaar na de datum van het eerste gebruik indienen.

Wetgeving chipsrecht

De Wet voor de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten regelt de bescherming van het chipsrecht in Nederland.

Service menu right