Service menu right

Handelsnaam

Een handelsnaam is de (bedrijfs)naam van een onderneming die bijvoorbeeld in de statuten van een bv of nv staat. Door deze naam actief te gebruiken in het economisch verkeer, heeft u het handelsnaamrecht.

Het handelsnaamrecht geeft u regionale, dus plaatselijke bescherming in Nederland. Registreren doet u bij de Kamer van Koophandel. Dit is niet verplicht.

Nieuwe handelsnaam

Een nieuwe handelsnaam mag niet in conflict komen met een bestaande handelsnaam of een bestaand merkrecht. Om conflicten met bestaande merkrechten te voorkomen, kunt u het merkenregister (laten) raadplegen. Meer informatie vindt u bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).