Service menu right

Octrooirecht

Een technisch product of productieproces kunt u beschermen met een octrooi.

Een octrooi is een exclusief recht: u kunt een ander verbieden uw uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, voor een bepaalde periode.

  Octrooieren is publiceren

  Een octrooi geeft u het alleenrecht over uw uitvinding. Als 'tegenprestatie' wordt een octrooiaanvraag altijd gepubliceerd. Dat geeft anderen de gelegenheid gebruik te maken van nieuwe kennis. Dat bevordert de innovatie. Anderen mogen uw octrooirecht niet schenden; de publicatie verandert dat niet.

  Voorwaarden

  Om een geldig octrooi te krijgen, moet de uitvinding voldoen aan 3 zogenaamde materiële voorwaarden: nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Voldoet het octrooi niet aan deze voorwaarden, dan kan iemand die er inbreuk op maakt terecht aanvoeren dat het octrooi niet geldig is.

  Nieuwheid

  Uw uitvinding mag nog niet bekend zijn, in praktijk of theorie. Zoek vooraf wat er over bekend is, onder meer in bestaande octrooien. Op de pagina Zoeken in octrooien leest u hoe u dat doet.

  Om te kunnen bewijzen dat u echt de eerste bent, moet u uw uitvinding geheim houden tot de datum waarop de octrooiaanvraag is ingediend. U mag de uitvinding niet openbaar maken door bijvoorbeeld een bedrijfsbrochure, een presentatie op een commerciële beurs of een artikel in een krant of tijdschrift. Is het nodig met anderen over uw uitvinding te spreken, gebruik dan bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst.

  Inventiviteit

  De uitvinding moet een ongebruikelijk, origineel idee zijn dat niet door vakmensen/ deskundigen op uw vakgebied makkelijk te bedenken is. Het mag niet voor de hand liggen.

  Industriële toepasbaarheid

  De uitvinding moet technisch zijn en u moet kunnen bewijzen dat uw uitvinding ook echt werkt.

  Door deze 3 eisen kunt u dus géén octrooi krijgen op bijvoorbeeld een dienst, natuurwetenschappelijke theorie, rekenmethode, idee zonder duidelijk uitwerking of alleen een mooie vormgeving.

  Per land

  Een octrooi geldt altijd voor 1 land. Voor verschillende 'regio's' (groepen landen) kunt u met een aanvraag tegelijk octrooi krijgen in verschillende landen binnen die regio. Europa is zo'n regio. Het unitair octrooi gaat gelden voor een aantal Europese landen samen. U moet per land bedenken of het de moeite waard is (of kan worden: denk vooruit!) om octrooi aan te vragen: zie landenkeuze.

  Aanvraagduur en geldigheidsduur

  Het duurt in Nederland na de aanvraag in de regel 18 maanden tot het octrooi wordt verleend. Een octrooi begint op het moment van verlening en geldt voor elk land maximaal 20 jaar vanaf de datum van uw aanvraag. U kunt er ook voor kiezen om uw octrooi eerder te stoppen. Daarna is uw uitvinding vrij te gebruiken door iedereen.

  Heeft u een uitvinding die snel verouderd is? Dan kan de aanvraagprocedure voor een octrooi te lang duren. Misschien is een andere manier om uw intellectueel eigendom te beschermen beter geschikt. Of u blijft uw concurrenten zo ver voor, dat bescherming niet nodig is.

  Heeft u een octrooi van een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel? Dan kunt u een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) aanvragen. Daarmee is uw uitvinding maximaal 5 jaar langer beschermd. Voor geneesmiddelen die getest zijn op het gebruik door kinderen komt hier nog een half jaar bij.

  Kosten

  Kunt u de kosten betalen die komen kijken bij het aanvragen en handhaven van uw octrooi? Is de markt groot genoeg? Hoeveel verdient u op uw product?

  Is uw product duur om te ontwikkelen of op de markt te brengen dan verdient u uw geld misschien niet in 20 jaar terug. U kunt dan misschien beter kiezen voor bijvoorbeeld geheimhouding.

  Lees meer over kosten voor een octrooi-aanvraag in:

  Veelgestelde vragen

  We hebben een aantal veelgestelde vragen over auteursrecht, octrooien en bedrijfsgeheim bij elkaar gezet.