Aanvullende beschermingscertificaten (ABC)

Meer artikelen
bewijs van octrooi ofwel patent

Voor een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel kunt u aansluitend op het octrooi van 20 jaar een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) aanvragen. Dit geeft tot 5 jaar extra bescherming.

Om een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel op de markt te mogen brengen, moet  er een vergunning zijn van de European Medicines Agency of de nationale autoriteiten. Daarvoor is onderzoek nodig naar mogelijke bijwerkingen en risico's voor volksgezondheid en milieu. Tijdens dit onderzoek loopt het octrooi al, maar is het product nog niet op de markt. De verlenging van de bescherming met een ABC compenseert dit.

Extra bescherming

Met een ABC kunt u na afloop van uw octrooi, dus na 20 jaar, nog maximaal 5 jaar extra bescherming krijgen. Voor geneesmiddelen die getest zijn op het gebruik door kinderen komt hier nog een half jaar bij. Een ABC geeft bescherming aan de werkzame stoffen waarvoor vergunning is afgegeven.

Aanvragen aanvullende beschermingscertificaten

U kunt een aanvullend beschermingscertificaat aanvragen bij Octrooicentrum nadat u uw vergunning heeft gekregen. Heeft u vragen over de certificaten, de voorwaarden of de aanvraagprocedure, neem dan contact op met Octrooicentrum.

Regelgeving

Aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen:

 Aanvullende beschermingscertificaten (ABC's) voor geneesmiddelen:

Service menu right