Service menu right

Octrooiwetgeving en verdragen

Meer artikelen
bewijs van octrooi ofwel patent

Octrooibescherming is in Nederland wettelijk geregeld in de Rijksoctrooiwet 1995 en het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.

Internationaal zijn in verdragen afspraken gemaakt over het octrooisysteem.

De volledige tekst van de Rijksoctrooiwet 1995  en Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 vindt u op overheid.nl.

 

Internationale verdragen

Door internationale verdragen zijn de wetten in verschillende landen op elkaar afgestemd. Het octrooisysteem is internationaal: het aanvragen en in stand houden van een octrooi is in alle landen in principe op dezelfde manier geregeld.