Veelgestelde vragen octrooien en andere beschermingsvormen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen octrooien en andere beschermingsvormen

Veelgestelde vragen

Wat beschermt u ermee?

Octrooi
Technische uitvindingen van een technisch product of proces. De uitvinding moet nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn.

Bedrijfsgeheim
Alle informatie waarmee een onderneming economische of commerciële voorsprong heeft op de concurrentie. Deze informatie is niet algemeen bekend en wordt actief geheim gehouden met maatregelen.

Auteursrecht
Creatieve werken die origineel en waarneembaar zijn.

Hoe werkt het?

Octrooi
Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden om de uitvinding na te maken, te verkopen, in te voeren of bedrijfsmatig toe te passen. Als 'tegenprestatie' wordt de octrooiaanvraag na 18 maanden openbaar gemaakt.

Bedrijfsgeheim
Vertrouwelijke informatie blijft geheim. Anderen kunnen de informatie dus niet gebruiken.

Auteursrecht
Alleen de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst heeft het recht om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Enkele voorbeelden

Octrooi
Een product, machine, werktuig, productiemethode, sommige vormen van software.

Bedrijfsgeheim
Unieke software, klantgegevens, onderzoeksgegevens, materiaalspecificaties, productiemethoden, transportroutes, formules, recepten (zoals Coca Cola).

Auteursrecht
Teksten, technische tekeningen, kunstwerken, video's, softwarecodes, foto's, gebruiksaanwijzingen, websites, creatieve productvormgeving, bouwwerken.

Hoe krijgt u het intellectueel eigendom?

Octrooi
Octrooirecht moet u aanvragen.

Bedrijfsgeheim
Het bedrijfsgeheim ontstaat vanzelf door bedrijfsinformatie actief geheim te houden. Denk aan fysieke beveiliging, ICT en contracten met personeel en zakenpartners.

Auteursrecht
Auteursrecht ontstaat vanzelf bij de creatie van een werk.

Vanaf wanneer is het geldig?

Octrooi
Het octrooirecht wordt geldig na verlening, met terugwerkende kracht vanaf de indieningsdatum. In Nederland is dit 18 maanden na de aanvraag. Tussen het moment van aanvraag en verlening mag de eigenaar zelf de uitvinding gebruiken en openbaar maken.

Bedrijfsgeheim
Meteen bij het ontstaan van informatie als die aan de voorwaarden voldoet. Datumregistratie (i-DEPOT of notarisakte) kan als bewijsstuk dienen om aan te tonen wat u op een bepaalde datum in handen had.

Auteursrecht
Zodra het werk waarneembaar is. Datumregistratie (i-DEPOT of notarisakte) kan als bewijsstuk dienen om aan te tonen wat u op een bepaalde datum in handen had.

In welke landen is het geldig?

Octrooi
Octrooirecht wordt aangevraagd per land, eventueel via internationale procedures.

Bedrijfsgeheim
Wereldwijd. De rechtspraak verschilt per land. De EU streeft naar betere afstemming tussen lidstaten.

Auteursrecht
Wereldwijd. De rechtspraak verschilt enigszins per land.

Hoe lang duurt de bescherming?

Octrooi
Maximaal 20 jaar als de jaarlijkse taksen worden betaald.

Bedrijfsgeheim
Geen tijdslimiet. Het vervalt bij het openbaar worden van de informatie.

Auteursrecht
In Nederland tot 70 jaar na dood van de maker. Dit verschilt per land.

Wat kost verkrijgen?

Octrooi
Aanvraagkosten verschillen per land. Hulp van een octrooigemachtigde en vertalingen voor de octrooiaanvraag kosten vaak duizenden euro’s per land.

Bedrijfsgeheim
Het bedrijfsgeheim zelf kost niets, maar geheimhoudingsmaatregelen kosten tijd en geld.

Auteursrecht
Auteursrechten kosten niets.

Wat kost juridische actie?

Octrooi
Juridische actie tegen inbreuk kost veel geld, maar de winnaar van een rechtszaak kan kosten terug krijgen.

Bedrijfsgeheim
Juridische actie bij contractbreuk kost veel geld, maar de winnaar van een rechtszaak kan kosten terug krijgen.
Auteursrecht
Juridische actie tegen namaak kost veel geld, maar de winnaar van een rechtszaak kan de kosten terugkrijgen.

Wat als het openbaar wordt?

Octrooi
Als de informatie openbaar wordt voor de datum van de aanvraag, is octrooibescherming niet meer mogelijk (want de uitvinding is bij aanvraag  niet nieuw meer). Na de aanvraag is publicatie niet schadelijk - een octrooiaanvraag wordt zelfs standaard gepubliceerd na 18 maanden.

Bedrijfsgeheim
Als de vertrouwelijke informatie openbaar wordt, betekent dit het einde van het bedrijfsgeheim. Wel kan mogelijk juridische actie worden ondernomen.

Auteursrecht
Publicatie van een creatie heeft voor het auteursrecht geen gevolgen. Wel kan juridische actie worden ondernomen tegen degene die zonder toestemming van de eigenaar heeft gepubliceerd.

Hoe sterk staat u bij inbreuk?

Octrooi
Dit hangt af van de inhoud en kwaliteit van het octrooi.

Bedrijfsgeheim
Alleen bij onrechtmatig handelen kunt u beroep doen op het bedrijfsgeheim. U moet aantonen dat er sprake is van contractbreuk of diefstal. Ook moet u redelijke geheimhoudingsmaatregelen hebben getroffen.

Auteursrecht
Hoe origineler het werk, hoe sterker u staat.

Wat als een ander later hetzelfde uitvindt en octrooieert?

Octrooi
Wie het eerst een octrooiaanvraag indient, krijgt het recht. Als een ander later hetzelfde uitvindt, kan hij geen octrooibescherming krijgen. De octrooihouder kan commercieel gebruik door de latere uitvinder tegenhouden.

Bedrijfsgeheim
Zonder te beschikken over uw bedrijfsgeheim kan een ander dezelfde kennis ontwikkelen en octrooieren. U heeft dan weinig rechten. U mag de uitvinding zelf blijven benutten, maar commerciële exploitatie is beperkt.

Auteursrecht
Als u de technische werking van een uitvinding vastlegt met een tekening of een beschrijving, en u maakt deze openbaar, dan is octrooibescherming voor niemand meer mogelijk. Zo lang uw tekening of beschrijving niet openbaar is gemaakt, kan een ander de uitvinding octrooieren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.