Tarievenoverzicht octrooien | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Tarievenoverzicht octrooien

25-01-2021

Raadpleeg alle tarieven die Octrooicentrum Nederland hanteert.

De tarieven zijn conform de Rijksoctrooiwet 1995 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit.

Overzicht
Taksen voor indiening en onderzoek naar de stand van de techniek per 5 juni 2008Euro
Taks voor het indienen van de aanvraag: 
- online80
- op papier120
Taks voor een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek (VNO)100
Taks voor een verzoek om een onderzoek naar de stand van de techniek van internationaal type (VNO/INT)794
Taks voor aanvraag Chipsrecht79

 

Overzicht instandhoudingstaksen
JaarTaks (euro)Toeslag (euro)
1 t/m 300
het 4e jaar4020
het 5e jaar10050
het 6e jaar16080
het 7e jaar220110
het 8e jaar280140
het 9e jaar340170
het 10e jaar400200
het 11e jaar500250
het 12e jaar600300
het 13e jaar700350
het 14e jaar800400
het 15e jaar900450
het 16e jaar1.000500
het 17e jaar1.100550
het 18e jaar1.200600
het 19e jaar1.300650
het 20e jaar1.400700
het 21e jaar (*)1.600800
het 22e jaar1.800900
het 23e jaar2.0001.000
het 24e jaar2.2001.100
het 25e jaar2.4001.200
het 26e jaar1.300

(*) Vanaf het 21e jaar zijn instandhoudingstaksen verschuldigd voor aanvullende beschermingscertificaten.
 

Diverse taksenEuro
Toezendingstaks internationale aanvraag50
Taks voor het indienen van een Nederlandse vertaling van een door het EOB verleend Europees octrooi25
Taks voor een verzoekschrift aanvullend beschermingscertificaat544
Taks voor een verzoekschrift tot verlenging aanvullend beschermingscertificaat544
Taks voor een verzoekschrift aanvullend beschermingscertificaat inclusief verlenging800
Taks voor een verzoekschrift tot herstel in vorige toestand161
Taks voor een verzoekschrift betreffende advies over de toepasselijkheid van nietigheidsgronden op een verleend octrooi340
Taks voor een verzoekschrift voor verbeteringen betreffende de uitvindersvermelding    22
Taks voor de inschrijving van een akte van overdracht27
Taks voor de inschrijving van een licentiecontract27
Taks voor de inschrijving van een naamswijziging per octrooi of aanvraag11
Indien de naamswijziging meer dan 5 octrooien en/of aanvragen betreft, voor ieder volgend octrooi en/of aanvraag5
Gewaarmerkte uittreksels uit het octrooiregister of aanvraag9
Gewaarmerkt afschrift van een betalingskwitantie9
Gewaarmerkt afschrift van een internationale aanvraag9
Een bewijs van recht van voorrang9

 

Octrooicentrum Nederland is als overheidsinstantie niet btw-plichtig; u betaalt daarom geen btw over de bedragen van jaartaksen, akten, verzoekschriften en dergelijke.

Betalen instandhoudingstaksen

Om een octrooi in stand te houden in Nederland, betaalt u jaarlijks een bedrag ('instandhoudingstaks' of 'jaartaks') aan ons. U betaalt de 1e taks met ingang van het 4e jaar na indiening van de aanvraag. Hoe langer het octrooi van kracht is, hoe hoger de jaarlijkse instandhoudingstaks. De laatste dag waarop deze jaartaks (zonder toeslag) kan worden betaald, de 'vervaldag', is de laatste dag van de maand waarin de octrooiaanvraag die tot het octrooi heeft geleid, is ingediend. Dit is iets anders voor een octrooi dat verleend is op een afgesplitste octrooiaanvraag en soms als de verlening in of na het 4e jaar plaatsvindt.

Later betalen is toegestaan tot 6 maanden na de vervaldag. In dat geval is een toeslag van 50% verschuldigd. Als u een jaartaks met toeslag niet binnen 6 maanden na de vervaldag betaalt, vervalt het octrooi in beginsel onherroepelijk.

Lees hoe u taksen betaalt.

Nepfacturen

Let op! Er zijn nepfacturen in omloop (ook wel spookfacturen genoemd). Het oorspronkelijke bericht hierover komt van NLO.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.