Octrooi ofwel patent aanvragen | RVO.nl

Service menu right

Octrooi aanvragen

20-10-2020

Als u uw uitvinding met een octrooi wilt beschermen dan moet u dit aanvragen. Een octrooi is geldig voor een bepaald land of groep landen. U beslist zelf in welke landen u bescherming wilt. Het aanvragen van octrooi kan per land apart of in een keer voor een aantal landen tegelijk.

Om in aanmerking te komen voor een geldig octrooi, moet uw uitvinding voldoen aan enkele eisen. Voor u een octrooi gaat aanvragen raden wij u aan eerst na te gaan of uw uitvinding wel nieuw is.

Let op: Tot het moment dat u octrooi aanvraagt, moet uw uitvinding geheim blijven. Als u er mee in de publiciteit bent geweest, kunt u geen geldig octrooi meer krijgen op uw eigen uitvinding.
 
De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt de term 'octrooi'. De term 'patent' betekent precies hetzelfde.

Voor welke landen vraagt u octrooi aan?

U moet eerst bedenken in welke landen u octrooi wilt hebben. Vervolgens kunt u kiezen hoe u in verschillende landen een aanvraag indient, zie octrooi aanvragen voor het buitenland. Wij geven hier vooral informatie over het aanvragen van octrooi:

U kunt de verschillende mogelijkheden en de bijbehorende tijdslijn bekijken in een interactieve infographic. Voor een schatting van de kosten kunt u gebruik maken van de kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom.

Unitair octrooi

'Eén Europese markt, één EU octrooi' is de gedachte achter het unitair octrooi. Als het unitair octrooi een feit is, kunt u met één octrooi gelijke bescherming krijgen voor de hele Europese Unie, behalve Spanje, Polen en Kroatië. Nu zijn daar nog afzonderlijke octrooien voor nodig.

Lees meer over het unitair octrooi.

Hulp van octrooigemachtigde

De aanvraagprocedures zijn ingewikkeld. Een goede octrooiomschrijving moet technisch en juridisch helemaal kloppen. Welke procedure u ook kiest, wij raden u aan om u te laten ondersteunen door een octrooigemachtigde.

Na de aanvraag

Na de indiening van uw octrooiaanvraag kunt u zonder dat een geheimhoudingsverklaring nodig is over uw uitvinding spreken met derden zoals financiers. Kijk wel uit wie u wat vertelt. Uw octrooi is nog niet gepubliceerd en anderen weten dus nog niet waarmee u bezig bent en dat u octrooi hebt aangevraagd. Deze 'geheime fase' van 18 maanden kunt u misschien goed benutten.

Na de indieningsdatum kunt u ook al beginnen met uw uitvinding op de markt te brengen.

Pas na verlening kunt u naar de rechter stappen omdat u vindt dat anderen inbreuk maken op uw octrooi. Dat geldt ook voor de periode dat uw octrooi nog in aanvraag was: als u de partij die inbreuk maakte daarop toen hebt gewezen, kunt u daarvoor na verlening een redelijke vergoeding vragen.

Meer weten over het aanvragen van een Nederlands octrooi?

Lees dan meer over de procedure voor het aanvragen van een octrooi in Nederland.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.