Octrooi aanvragen wereldprocedure | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Octrooi aanvragen wereldprocedure

19-04-2021

U kunt via één procedure octrooi aanvragen bij alle landen die aangesloten zijn bij het Patent Cooperation Treaty (PCT). Ook Nederland is aangesloten bij dit wereldwijde verdrag.

De PCT-procedure is een gezamenlijke aanvraagprocedure voor meer dan 190 landen. Deze aanvraag wordt, net zoals nationale octrooiaanvragen, 18 maanden na de eerste indiening gepubliceerd. U herkent PCT-publicaties aan een publicatienummer dat begint met de letters WO. Door gebruik te maken van deze procedure heeft u tot 30 maanden de tijd om de landen te kiezen waar u bescherming wilt. Het leidt dus niet tot een 'wereldoctrooi', want dat bestaat niet. Er is alleen een 'wereldwijde octrooiaanvraag'.

De verleningsprocedure is vervolgens nationaal of regionaal, bijvoorbeeld voor Europa. Aan het einde van de PCT-procedure kunt u die wereldwijde aanvraag niet rechtstreeks in Nederland indienen. Dat kan alleen door de aanvraag eerst bij het Europees Octrooibureau in te dienen en het daarna, als het Europees octrooi verleend is, te valideren in Nederland.

U heeft na verlening alleen nog te maken met de nationale octrooicentra en met de nationale rechtbanken voor de bescherming van uw octrooi. U gaat elk jaar ook per land betalen voor uw octrooi in dat land (instandhoudingstaksen). In Nederland gaat u pas met ingang van het vierde jaar taksen betalen. Zorg dus dat u voor het einde van het derde jaar weet of de uitvinding winstgevend is en besluit of u uw octrooi inderdaad in stand wil houden.

Kosten

De PCT-procedure kost tussen € 10.000 en € 15.000. Daarmee dekt u de kosten voor de internationale aanvraag en octrooigemachtigden.
Daar komen de kosten voor de nationale en regionale procedures nog bij. Dat is uiterlijk 2,5 jaar na het indienen van de PCT. Vervolgens komen er nog kosten voor instandhouding van verleende octrooien bij. Deze kosten hangen af van de landen die u kiest. De WIPO publiceert haar tarieven (taksen) online. Lees meer over de PCT-procedure.

Voor een schatting van de kosten kunt u gebruik maken van de kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom.

Aanvragen

U kunt uw octrooiaanvraag zelf indienen, maar het is verstandig om dit door een octrooigemachtigde te laten doen. De omschrijving van uw uitvinding moet technisch en juridisch kloppen om een octrooi te krijgen dat ook bij een rechter stand houdt. Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de aanvraag en de rest van de octrooiprocedure.

Voor een octrooiaanvraag volgens de PCT-procedure is Octrooicentrum Nederland (onderdeel van RVO) een zogenoemd 'receiving office'. U kunt een octrooiaanvraag volgens de PCT-procedure daarom bij ons indienen. Wij sturen uw aanvraag door naar WIPO, uitvoerder van het Patent Cooperation Treaty.

Octrooiaanvragen volgens de internationale PCT-procedure kunt u ook rechtstreeks indienen bij WIPO.

Informatie over de procedure voor de internationale fase en de nationale fase leest u in de Applicants guide (gids voor aanvragers). Deze staat op de website van WIPO (World Intellectual Property Organization). Hier vindt u ook meer informatie. In de alfabetische lijst landen vindt u achter 'Netherlands' enkele informatiebladen die u kunt downloaden.

Minimumeisen

Een PCT-aanvraag bevat ten minste een ingevuld aanvraagformulier (PCT/RO/101, interactieve pdf), een beschrijving met conclusies en eventueel tekeningen.

Vormvereisten

Uw aanvraag moet voldoen aan de zogeheten vormvereisten. Deze gaan over zaken als regelafstand en marges en indieningstaksen.

Voldoet uw aanvraag niet aan alle vormvereisten? Dan ontvangt u van ons een vormgebrekenbrief. Hierin staan de vormgebreken die u nog in orde moet maken en de termijn daarvoor.

Taal

Een octrooiaanvraag via de PCT-procedure bij Octrooicentrum Nederland mag in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Voor publicatie moet ook een versie in het Engels, Frans of Duits beschikbaar zijn (alleen Nederlands is dan niet meer genoeg).

Termijnen en data

Wij hanteren de termijnen die WIPO stelt:

  • De betaling moet binnen 1 maand na ontvangst van de aanvraag in ons bezit zijn. In geval van een depotrekening moet het ondertekende betalingsformulier in ons bezit zijn.
  • Het prioriteitsdocument moet binnen 16 maanden na de ingeroepen voorrangsdatum in ons bezit zijn. Gaat het om een prioriteitsdocument van een Nederlandse octrooiaanvraag, dan volstaat het verzoek om dit aan WIPO te leveren (plus betaling).
  • De Engelse vertaling moet binnen 14 maanden na prioriteits- of indieningsdatum (in het geval van een eerste indiening) binnen zijn.
  • Voor overige geconstateerde vormgebreken geldt in de meeste gevallen een termijn van 2 maanden vanaf de datum dat wij u daarover een brief stuurden. Wijkt de termijn af, dan staat dat in de brief.

Online indienen

U kunt uw aanvraag online indienen. Octrooicentrum Nederland werkt met het systeem van het Europees Octrooibureau (EOB, ook wel aangeduid als European Patent Office of EPO). Dit systeem heet 'electronic on line filing' (ook wel aangeduid met de afkorting eOLF).

Direct regelen

Voorwaarden en vereisten voor het online indienen van een octrooiaanvraag, een Europees octrooi valideren in Nederland, en andere documenten vindt u in artikel 5 met bijlage van de Uitvoeringsregeling Rijksoctrooiwet 1995.

Electronic online filing werkt met een smartcard. Deze vraagt u aan bij EOB via mijn.rvo.nl. De smartcard moet u voor gebruik activeren en vervolgens registreren voor Nederland. Volg de instructies die u van het EOB ontvangt bij de smartcard. Wij raden u aan de werking uit te proberen in de demo-mode voordat u een aanvraag indient.

Meer informatie vindt u bij het Nederlands Octrooiregister en bij EOB. De smartcard geeft u ook toegang tot MyPage, waar u uw jaartaksen elektronisch kunt betalen.

Op papier indienen

Gebruik voor uw PCT-octrooiaanvraag het aanvraagformulier (PCT/RO/101, interactieve pdf) dat is te downloaden bij WIPO. Controleer of uw aanvraag voldoet aan de vereisten. Uw aanvraag op papier stuurt u naar:
Octrooicentrum Nederland
Postbus 10366
501 HJ Den Haag

Als indieningsdatum geldt de dag van binnenkomst als dit een werkdag is. Bij postbezorging op zaterdag geldt de eerstvolgende werkdag als indieningsdatum.

U kunt uw aanvraag ook persoonlijk afgeven. Dit kan op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.
Bezoekadres Octrooicentrum Nederland:
rinses Beatrixlaan 2
2595 AL Den Haag

Als indieningsdatum geldt de dag waarop u uw aanvraag bij ons afgeeft. Indienen per fax is helaas niet meer mogelijk.

Betalingen

In de informatiebladen van WIPO vindt u de indieningstaksen. Octrooicentrum Nederland verstuurt geen factuur. Lees hoe u de octrooitaksen kunt betalen. Vermeld bij de betaling het PCT (aanvraag)nummer.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.