Service menu right

Octrooi aanvragen wereldprocedure

U kunt via één procedure octrooi aanvragen bij alle landen die aangesloten zijn bij het Patent Cooperation Treaty (PCT). Ook Nederland is aangesloten bij dit wereldwijde verdrag.

De PCT-procedure is een gezamenlijke aanvraagprocedure voor meer dan 150 landen. Ook deze aanvraag wordt 18 maanden na de eerste indiening gepubliceerd. U herkent ze aan de landencode WO. Door gebruik te maken van deze procedure heeft u tot 30 maanden de tijd om de landen te kiezen waar u bescherming wilt. Het leidt dus niet tot een ‘wereldoctrooi’. Dat bestaat niet. Er is alleen een 'wereldwijde aanvraag'.

De verleningsprocedure is vervolgens nationaal of regionaal, bijvoorbeeld in het geval van Europa. Aan het einde van de PCT procedure kunt u die wereldwijde aanvraag niet rechtstreeks in Nederland indienen. Dat kan alleen door de aanvraag eerst Europees in te dienen en het te valideren in Nederland nadat het Europees octrooi verleend is.

U heeft na verlening alleen nog te maken met de nationale octrooicentra en met de nationale rechtbanken voor de bescherming van uw octrooi. Met het toekomstig unitair octrooi zult u nog wel met regionale instellingen te maken hebben. U gaat elk jaar ook per land betalen voor uw octrooi in dat land (instandhoudingstaksen). In Nederland gaat u pas met ingang van het vierde jaar taksen betalen. Zorg dus dat u voor het einde van het derde jaar weet of de uitvinding winstgevend is en besluit of u uw octrooi inderdaad in stand wil houden.

Kosten

De PCT-procedure kost tussen € 10.000 en € 15.000. Daarmee dekt u de kosten voor de internationale aanvraag en octrooigemachtigden.
Daar komen de kosten voor de nationale en regionale procedures nog bij. Dat is uiterlijk 2,5 jaar na het indienen van de PCT. Vervolgens komen er nog kosten voor instandhouding van verleende octrooien bij. Deze kosten hangen af van de landen die u kiest. De WIPO publiceert haar tarieven (taksen) online. Lees meer over de PCT-procedure.

Voor een schatting van de kosten kunt u gebruik maken van de kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom.

Aanvragen

U kunt zelf uw octrooiaanvraag indienen, maar het is verstandig om dit door een octrooigemachtigde te laten doen. De omschrijving van uw uitvinding moet technisch en juridisch kloppen om een octrooi te krijgen dat ook bij een rechter stand houdt. Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de aanvraag en de rest van de octrooiprocedure.