Europees octrooi aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Europees octrooi aanvragen

01-07-2021

U kunt octrooi aanvragen voor meerdere Europese landen tegelijk: een Europees octrooi. Nadat het octrooi aan u is verleend, laat u dit registreren in de Europese landen waar u octrooi wil hebben, bijvoorbeeld in Nederland. Na de centrale aanvraag heeft u dus een 'bundel' nationale octrooien.

Omdat u een bundel nationale octrooien heeft, wordt het Europese octrooi ook wel 'bundeloctrooi' genoemd.

Nadat uw Europees octrooi is verleend en u dit heeft laten registreren in de Europese landen waar u octrooi wil hebben, heeft u vanaf dat moment dus alleen nog nationale octrooien. Voor de handhaving van uw octrooi heeft u dus alleen te maken met de nationale octrooibureaus en met de nationale rechtbanken van de specifieke landen waar u uw octrooi heeft laten registreren. U moet elk jaar ook per land betalen om uw octrooi in stand te houden.

Kosten

Kosten Europese procedure

Een Europese procedure kost tussen de € 15.000 en € 30.000 in de eerste 5 jaar. Deze kosten zijn voor:

  • het opstellen van de aanvraag door een octrooigemachtigde;
  • de indieningstaks (kosten voor indiening);
  • het onderzoek naar de stand van de techniek; en
  • een vertaling van (een deel van) het octrooi in de nationale taal waar veel landen om vragen.

Dit zijn de kosten tot het moment dat u uw octrooi in verschillende landen laat registreren.

Nationale kosten

Nadat het Europese octrooi is verleend en u vervolgens de nationale fase ingaat, moet u rekening houden met de instandhoudingstaksen die u per land moet betalen.

Voor een schatting van de kosten kunt u gebruik maken van de kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom.

Aanvragen Europees octrooi

Als u een Europees Octrooi wilt aanvragen moet u een centrale aanvraagprocedure doorlopen via het Europees octrooibureau (Engelstalig) (EOB), ook wel aangeduid als European Patent Office (EPO). Nadat uw octrooi is verleend, splitst het zich op in nationale octrooien. Dit betekent dat u uw octrooi moet laten registreren in de Europese landen waar u wilt dat uw octrooi rechtsgeldig wordt. Deze landen moeten zijn aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag (EOV).

U kunt uw octrooiaanvraag zelf indienen. We raden u echter aan de aanvraag door een octrooigemachtigde te laten doen. De omschrijving van uw uitvinding moet technisch en juridisch kloppen om een octrooi te krijgen dat ook bij een rechter stand houdt. Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de aanvraag en de rest van de octrooiprcedure.

Getoetst octrooi

Bij het beoordelen van uw octrooiaanvraag bepaalt het Europees Octrooibureau of u voldoet aan de 3 voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Alleen dan wordt octrooi verleend. Dit heet een 'getoetst octrooi'.

Lees meer in de brochure voor aanvragers (Engelstalig) op de website van het EOB. Hier vindt u ook de landenlijst van Europese landen die zijn aangesloten bij het EOV.

Europees octrooi registreren in Nederland

U kunt een Europees octrooi aanvragen en dat voor Nederland laten registreren, bijvoorbeeld omdat u een getoetst octrooi wilt hebben of als u, behalve in Nederland, ook in andere Europese landen octrooi wilt.

U kunt een Europees octrooi in Nederland laten registreren door een vertaling in te dienen bij Octrooicentrum Nederland. Deze vertaling moet voldoen aan minimumeisen.

Taal

Is de taal van verlening door het Europees Octrooibureau (EOB) anders dan Engels? Dan dient u een vertaling in van de beschrijving in het Engels of Nederlands. De zogeheten 'conclusies' moet u in elk geval indienen in het Nederlands.

Vormvereisten

De vertaling moet voldoen aan vormvereisten uit de Inlichtingennota over Europese octrooien geldig voor Nederland. Deze zijn bijna gelijk aan de vormvereisten voor een Nederlandse octrooiaanvraag. Het belangrijkste verschil is vermelding van het EP-octrooinummer op elke bladzijde. Bekijk de Inlichtingennota (pdf) hieronder.

Bekijk het Vormgebrekenoverzicht validatie Europese octrooien in Nederland (pdf) hieronder.

De minimumeisen waaraan uw vertaling moet voldoen vindt u in de Rijksoctrooiwet 1995 en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit.

Vertaling indienen

U dient uw vertaling in bij Octrooicentrum Nederland. Dit kan op online en op papier. Per e-mail indienen is niet mogelijk.

De vertaling moet u indienen binnen 3 maanden na verlening van het Europees octrooi.

Kosten voor indienen

Voor het registreren van een Europees octrooi in Nederland betaalt u € 25.

Octrooicentrum Nederland verstuurt geen factuur. U kunt het geld overmaken naar onze bankrekening. Vermeld bij uw betaling het octrooinummer (of aanvraagnummer).

Bekijk het aanvraagproces

Na uw aanvraag

Na validatie is uw octrooi in Nederland van kracht vanaf de datum waarop de verlening is gepubliceerd in het European Patent Bulletin.

Verschil tussen unitair octrooi en Europees octrooi

Het huidige Europees octrooi levert vaak parallelle, kostbare procedures op. Het is de bedoeling dat er 1 octrooi komt voor de meeste Europese landen samen: het unitair octrooi. Met een unitair octrooi heeft u 1 octrooi dat geldig is in (bijna) alle landen in de Europese Unie.

Het aanvragen en verlenen van dit octrooi verloopt hetzelfde als het Europees octrooi. Daarna heeft u een keuze: u kiest voor een bundel nationale octrooien of het unitair octrooi. 

Wanneer het unitair octrooi beschikbaar komt, is nog niet bekend. Lees meer over wat er tot nu toe bekend is over het unitair octrooi.

Wetgeving

Het Europees octrooi is wettelijk geregeld in het Europees Octrooiverdrag (Engelstalig).

Your Europe

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

Geef uw feedback

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.