Nederlands octrooi

Meer artikelen
bewijs van octrooi ofwel patent

Voor Nederland vraagt u octrooi aan bij Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U kunt een octrooi krijgen voor een technische uitvinding.  

Een Nederlands octrooi geeft in Nederland octrooibescherming volgens de Rijksoctrooiwet 1995.

Kosten

Voor een Nederlands octrooi bedragen de kosten:

  • taksen voor de aanvraag zelf (€ 80 online of  € 120 papier)
  • taksen voor het onderzoek naar de stand van de techniek (€ 100 voor een nationaal onderzoek, of € 794 voor een internationaal onderzoek)
  • instandhoudingstaksen die u elk jaar betaalt met ingang van het 4e jaar  
  • honorarium voor een eventuele octrooigemachtigde

Aanvragen

U kunt zelf uw octrooiaanvraag indienen, maar het is verstandig om dit door een octrooigemachtigde te laten doen. De omschrijving van uw uitvinding moet technisch en juridisch kloppen om een octrooi te krijgen dat ook bij een rechter stand houdt. Een octrooigemachtigde kan u helpen bij de aanvraag en de rest van de octrooiprocedure.

In Nederland kunt u de aanvraag in het Nederlands of in het Engels indienen. Later moet u wel de conclusies in het Nederlands indienen.

Ongetoetst octrooi

Bij het beoordelen van uw octrooiaanvraag bepaalt Octrooicentrum Nederland, in een onderzoek naar de stand van de techniek, of u voldoet aan de 3 voorwaarden van nieuwheid, inventiviteit en industriële toepasbaarheid. Ongeacht de bevindingen krijgt uw octrooi. Dit heet een ‘ongetoetst octrooi’. Alleen achteraf, als er een conflict ontstaat, oordeelt de rechter over uw octrooi.

Wetgeving

U vindt de eisen aan een octrooiaanvraag terug in onder andere artikel 29 van de Rijksoctrooiwet 1995, artikel 24 van de Rijksoctrooiwet 1995 en in artikel 6 van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.

Service menu right