FAQ Uw octrooi in stand houden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

FAQ Uw octrooi in stand houden

Veelgestelde vragen

Wat is een verzoekschrift tot herstel in vorige toestand en hoe kan ik dat indienen?

Als u een officiële termijn heeft gemist, kan uw octrooirecht vervallen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de jaartaks niet binnen de vastgestelde termijn heeft betaald. Of als u de Nederlandse vertaling van de conclusies van uw Europees octrooi niet op tijd heeft ingediend. Als u uw octrooi weer van kracht wilt laten zijn, moet u een verzoekschrift tot herstel in vorige toestand indienen.

Er zijn ook officiële termijnen die bij het missen ervan niet leiden tot verval van het octrooirecht, maar waarbij u wel een ander recht verliest. Een voorbeeld is de termijn voor het inroepen van een prioriteitsrecht. Ook als u die termijn mist, is het mogelijk een verzoekschrift tot herstel in de vorige toestand in te dienen.

De herstelprocedure houdt in dat u schriftelijk aan Octrooicentrum Nederland moet laten weten, waarom u de officiële termijn heeft gemist. Dit moet u doen binnen één jaar na de gemiste termijn èn binnen 2 maanden nadat u heeft ontdekt dat u de termijn heeft gemist. U moet dan ook de bedragen die u verschuldigd was (bijvoorbeeld de jaartaks) plus een bedrag van € 161 te betalen. Dit laatste bedrag is voor de behandeling van uw herstelverzoek.

Wat kan ik doen als de jaartaks niet op tijd is betaald?

Als u de jaartaks niet op tijd betaalt, kan uw octrooi uiteindelijk vervallen. U krijgt van ons geen bericht wanneer u de eerstvolgende jaartaks moet betalen. Na deze datum heeft u nog een half jaar de tijd de jaartaks, inclusief een verhoging van 50%, te betalen. Betaalt u ook niet binnen dit half jaar, dan vervalt uw octrooi.

Kan ik mijn jaartaksen ook elektronisch betalen?

Ja. Via MyPage kunt u elektronisch jaartaksen betalen. Daarvoor hebt u een smartcard van het Europees Octrooibureau nodig, en een lopende rekening (of depotrekening) bij Octrooicentrum Nederland.

Meer informatie over:

Hoe weet ik welke jaartaks ik moet betalen en om welk bedrag het gaat?

  • Als  octrooihouder bent u zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de jaartaks. Octrooicentrum Nederland stuurt geen herinneringen en facturen uit voor de betaling van jaartaksen, akten, verzoekschriften en dergelijke.
  • In het Nederlands octrooiregister ziet u wanneer u de jaartaks voor een octrooi moet betalen.
  • De hoogte van de taksen vindt u bij onze tarieven. Voor vragen belt u onze publieksvoorlichting. Bel 088 042 42 42 (kies 5 en dan 3).

Zijn er na verlening nog kosten verbonden aan een Nederlands octrooi?

Als het octrooi eenmaal is verleend, begint u met het betalen van de jaartaks vanaf het begin van het vierde jaar na indienen van de octrooiaanvraag. U kunt tot uiterlijk 6 maanden na de vervaldag een jaartaks betalen. U betaalt dan wel een verhoging, die 50% van het verschuldigde bedrag bedraagt. Een overzicht van de jaartaksen vindt u op onze website.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.