Service menu right

Licentiepartijen vinden

Meer artikelen

Hoe vindt u licentienemers of licentiegevers? Dat kan via de databank Octrooilicenties, via de Octrooidatabanken, via bemiddelingswebsites of via kennismakelaars.

Heeft u octrooien waarvoor u licenties wilt verlenen, maak dat dan bekend. Zo overtuigt u een licentiepartij makkelijker en houdt u de regie op de markt. Onduidelijkheid hierover leidt tot twijfel en terughoudendheid bij de licentienemer:

  • De licentienemer is misschien voorzichtig in het vragen naar licenties omdat zijn vraag ertoe kan leiden dat een licentiegever besluit om (nu) toch zelf zijn uitvinding op de markt te brengen. Zo zou de potentiële licentienemer er een concurrent bij krijgen in plaats van een samenwerkingspartner.
  • Een potentiële licentienemer kan bij twijfel ook besluiten een alternatief te zoeken of zelf te ontwikkelen. Uw kans op (extra) inkomsten op uw octrooi nemen daarmee af.

Licentiepartij vinden via Databank Octrooilicenties

Als octrooihouder kunt u in de Databank octrooilicenties laten opnemen dat u licentienemers zoekt. Bied uw octrooi ter licentie aan via mijnrvo. Dit is gratis. Op mijnrvo geeft u ook wijzigingen door of uw aanbod beëindigen.

Als u wel een octrooiaanvraag heeft gedaan maar nog geen octrooi heeft, dan kunt u de octrooiaanvraag al als licentie aanbieden. U plaatst het dan in de databank met uw aanvraagnummer in plaats van uw octrooinummer.

Direct bij een octrooiaanvraag kunt u al aangeven dat u het octrooi aanbiedt voor de Licentiedatabank. Na verlening wordt uw octrooi dan vanzelf in deze databank opgenomen.

Bent u op zoek naar een bepaalde technologie, dan kunt u in de databank octrooilicenties kijken of daarvoor een licentie wordt aangeboden.

Licentiepartij vinden via octrooidatabanken

Door octrooidatabanken te raadplegen, spoort u partijen op die met dezelfde technieken bezig zijn als uzelf. Dat kunnen concurrenten zijn, maar misschien hebben zij interesse uw octrooi in licentie te nemen of hun octrooi in licentie te geven.

Licentiepartij vinden via bemiddelingswebsites

Er zijn verschillende octrooidatabanken op internet waarin u als octrooihouder kunt aangeven dat u licenties wilt verlenen. Dit zijn handelsbeurzen of 'marktplaatsen' waar octrooihouders en licentienemers contact met elkaar leggen.

Licentiepartij vinden via kennismakelaar

Kennismakelaars gaan voor de licentiegever en licentienemer op zoek naar een geschikte partner. Ze spelen daarbij een bemiddelende rol.