Service menu right

(Inter)nationale samenwerking

Meer artikelen
octrooien contact

Omdat intellectueel eigendom onderdeel is van het hele innovatieproces, werkt Octrooicentrum Nederland samen met verschillende landelijke organisaties. Internationaal vertegenwoordigt Octrooicentrum Nederland de Nederlandse belangen in verschillende organisaties.

Voor begeleiding van uw innovatieproces kunt u ook contact opnemen met de Kamer van Koophandel. Deze organisatie is ook nauw verbonden aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Nationale samenwerkingsovereenkomsten

Onze organisatie sloot al samenwerkingsovereenkomsten met partners zoals:

Verder zoeken wij samenwerking met goede initiatieven die zich richten op het stimuleren en ondersteunen van ondernemerschap zoals:

Internationale vertegenwoordiging

Octrooicentrum Nederland vertegenwoordigt Nederland in internationale organisaties op het terrein van de industriële eigendom (octrooien, merken en modellen):