Service menu right

Haagse rechtbank beslist over teff-octrooien

In augustus 2018 berichtte de Volkskrant over een octrooi op teff. Het ging om 2 Nederlandse en een Europees octrooi op teff-meel.

De Haagse rechter heeft eind november 2018 uitspraak gedaan over beide Nederlandse teff-octrooien.

Valgetal teff-meel

In de octrooien (NL1023977 en NL1023978) speelt de valtijd van een roerstaaf in een mengsel van teff-meel en water een grote rol. In het ene meel/water-mengsel zakt de roerstaaf sneller naar beneden dan in het andere mengsel. Het meten van de valtijd gebeurt volgens een standaardmethode (de zgn. Hagberg-methode). De gemeten valtijd (het zgn. ‘Hagberg falling number’ of kortweg: het valgetal) zou volgens het octrooi een indicatie zijn voor de bakkwaliteit van het teff-meel. Een teff-meel met een hoog of juist een laag valgetal zou volgens de octrooien niet tot goede bakproducten leiden. Het valgetal verbetert door narijpen van geoogst teff-graan. De octrooien claimen dan ook teff-meel met een valgetal binnen een bepaald bereik of een mengsel van teff-melen met verschillend valgetal.

Het meten van het valgetal van een meel is algemeen bekend, maar was nog nooit bij teff-meel uitgevoerd. Tussen partijen staat dan ook niet ter discussie dat het valgetal van een teff-meel nog nooit eerder was gemeten. Alleen in een bepaalde teff-nieuwsbrief van de octrooiaanvrager zelf werden valgetallen van teff-meel besproken. Octrooihouder stelde zich echter op het standpunt dat de ontvangers van de nieuwsbrief aan geheimhouding waren gebonden.

Procedure

De octrooihouder had een concurrent voor de rechter gedaagd wegens inbreuk. In het kader van het verweer dat de octrooien nietig zijn, is aan Octrooicentrum Nederland (OCNL) advies gevraagd over de geldigheid van beide teff-octrooien. OCNL achtte in haar advies beide octrooien geheel nietig, indien de teff-nieuwsbrief voor indiening al openbaar bekend was. Indien echter de betreffende nieuwsbrief niet tot de stand van de techniek van de octrooien zou behoren, was de slotsom van OCNL dat de beide octrooien gedeeltelijk geldig waren.

Partijen hebben na het uitbrengen van het OCNL-advies de rechtbank verzocht om een getuigenverhoor te houden over de nieuwsbrief. Tegelijkertijd heeft octrooihouder zich in de rechtbank-procedure beperkt tot bescherming voor het bakken van producten met teff-meel(mengsels) met het juiste valgetal. Injera (een traditioneel Ethiopische bakproduct van teff-meel) werd hierbij expliciet uitgesloten als bakproduct vallend onder het octrooi.

Uitspraak rechtbank

In haar uitspraak heeft de rechtbank geconcludeerd dat de nieuwsbrief niet onder de geheimhouding valt. Vervolgens concludeert de rechtbank (op vergelijkbare gronden als OCNL) dat de beperktere werkwijzeconclusies van het hulpverzoek niet inventief zijn ten opzichte van de teff-nieuwsbrief van octrooiaanvrager. De rechtbank acht dan ook beide teff-octrooien nietig.

Lees het Volkskrantartikel van augustus 2018.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.