Teff-octrooi: informatie vanuit Octrooicentrum Nederland

Naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 13 augustus: "Ethiopië teelt teff, toch heeft een Drent patent op het graan" komt Octrooicentrum Nederland (OCNL)/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) met de volgende verklaring:

OCNL/RVO.nl is van mening dat het verstrekte octrooi op teff-meel met een valgetal binnen een bepaald bereik, (gedeeltelijk) nietig is vanwege gebrek aan nieuwheid of inventiviteit. In 2005 is het octrooi conform de Rijksoctrooiwet (automatisch) verleend. Wel is toen al aangegeven in de begeleidende search dat de uitvinding niet nieuw en niet inventief is.

In 2014 heeft de octrooihouder zijn octrooi uit 2005 aangepast. Bij een inhoudelijke herbeoordeling van het aangepaste octrooi door OCNL in 2015, op verzoek van derden, is OCNL nogmaals tot de conclusie gekomen dat het octrooi nog steeds grotendeels niet geldig is. Derden hebben een zaak aangespannen bij de rechtbank in Den Haag om het octrooi te laten vernietigen.

Service menu right