Inbreuk en nietigheid

Meer artikelen
archiefmappen met een hand

Iemand neemt uw goede idee over en brengt een kopie van uw product op de markt. Of iemand gebruikt de kennis die u hebt ontwikkeld, zonder u daarin te kennen.

Als u ontdekt dat iemand anders zonder toestemming gebruik maakt van de uitvinding waarop u octrooi heeft, is er mogelijk sprake van inbreuk.

U moet zelf in de gaten houden of een ander inbreuk maakt op uw octrooi. Er bestaat niet zoiets als een octrooipolitie. Met de octrooi-signaleringservice bijvoorbeeld houdt u bij of er octrooien verleend  zijn op vergelijkbare uitvindingen.

Degene die u aanspreekt wegens inbreuk op uw octrooi, kan vinden dat uw octrooi niet voldoet aan de eisen die de octrooiwet stelt. Hij kan dan proberen om het octrooi nietig te laten verklaren door de rechtbank. Nederlandse octrooien zijn ongetoetst wat betekent dat bij verlening niet beoordeeld wordt of een uitvinding aan de eisen voldoet. Blijkt in een nietigheidsprocedure bijvoorbeeld dat de uitvinding bij de octrooiaanvraag niet nieuw was, dan wordt het octrooi nietig verklaard.

Niet iedereen die van inbreuk beschuldigd wordt, pleegt ook echt inbreuk. Soms probeert een octrooihouder bijvoorbeeld een concurrent af te schrikken. Of u wordt beschuldigd van inbreuk op een octrooi dat eigenlijk nietig verklaard kan worden.

Rechtbank

Alle octrooiprocedures in Nederland spelen zich af voor de rechtbank van Den Haag, eventueel in een kort geding. De rechtbank kan Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, om advies vragen.
Daarnaast komt er een Europees octrooigerecht (UPC). Dit wordt bevoegd in nietigheid en inbreuk voor zowel (klassieke) Europese  bundeloctrooien als unitaire octrooien.

Service menu right