Inbreuk en nietigheid | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Inbreuk en nietigheid

19-04-2021

Iemand neemt uw goede idee over en brengt een kopie van uw product op de markt. Of iemand gebruikt de kennis die u hebt ontwikkeld, zonder u daarin te kennen.

Als u ontdekt dat iemand anders zonder toestemming gebruik maakt van de uitvinding waarop u octrooi heeft, is er mogelijk sprake van inbreuk.

Iemand maakt inbreuk

U moet zelf in de gaten houden of een ander inbreuk maakt op uw octrooi. Er bestaat niet zoiets als een octrooipolitie. Met de octrooi-signaleringservice bijvoorbeeld houdt u bij of er octrooien verleend zijn op vergelijkbare uitvindingen.

Degene die u aanspreekt wegens inbreuk op uw octrooi, kan vinden dat uw octrooi niet voldoet aan de eisen die de octrooiwet stelt. Hij kan dan proberen om het octrooi nietig te laten verklaren door de rechtbank. Nederlandse octrooien zijn ongetoetst wat betekent dat bij verlening niet beoordeeld wordt of een uitvinding aan de eisen voldoet. Blijkt in een nietigheidsprocedure bijvoorbeeld dat de uitvinding bij de octrooiaanvraag niet nieuw was, dan wordt het octrooi nietig verklaard.

Niet iedereen die van inbreuk beschuldigd wordt, pleegt ook echt inbreuk. Soms probeert een octrooihouder bijvoorbeeld een concurrent af te schrikken. Of u wordt beschuldigd van inbreuk op een octrooi dat eigenlijk nietig verklaard kan worden.

Lees meer over inbreuk op uw octrooi.

Inbreuk op octrooi van een ander

Beschuldigt een octrooihouder u van inbreuk, bijvoorbeeld met een aangetekende brief? U hoeft dan niet meteen te schrikken. Het kan bluf zijn van een concurrent die wil proberen u van de markt te krijgen.

Lees meer over inbreuk maken op een octrooi van een ander.

Inbreukprocedure

Als het niet lukt inbreuk op uw octrooi met de inbreukpleger op te lossen, kunt u naar de rechter.

Lees meer over de inbreukprocedure.

Nietigheidsprocedure

Als iemand vindt dat een octrooi ten onrechte is verleend, is het mogelijk dit octrooi nietig te laten verklaren.

Lees meer over de nietigheidsprocedure.

Europees octrooigerecht (UPC)

In 2013 ondertekenden EU-lidstaten het Verdrag tot oprichting van een gemeenschappelijk octrooigerecht. Rechtszaken over octrooien kunnen in de toekomst centraal lopen bij een gerechtshof voor heel Europa: het Europees octrooigerecht (Unified Patent Court of UPC).

Lees meer over het Europees octrooigerecht.

Bezwaar maken

Tegen een besluit van het Octrooicentrum Nederland kunt u bezwaar maken.

Lees meer over bezwaar maken.

Rechtbank

Alle octrooiprocedures in Nederland spelen zich af voor de rechtbank van Den Haag, eventueel in een kort geding. De rechtbank kan Octrooicentrum Nederland om advies vragen.
Daarnaast komt er een Europees octrooigerecht (UPC). Dit wordt bevoegd in nietigheid en inbreuk voor zowel (klassieke) Europese bundeloctrooien als unitaire octrooien.

Your Europe

Deze pagina is onderdeel van Your Europe, een EU-kwaliteitsnetwerk.
Laat Your Europe weten wat u denkt van deze pagina.

Geef uw feedback

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.