Service menu right

Europees octrooigerecht (UPC)

In 2013 ondertekenden EU-lidstaten het Verdrag tot oprichting van een gemeenschappelijk octrooigerecht. Rechtszaken over octrooien kunnen in de toekomst centraal lopen bij een gerechtshof voor heel Europa: het Europees octrooigerecht (Unified Patent Court of UPC).

De uitspraken van het Europees octrooigerecht over inbreuk op of vernietiging van Europese octrooien, gelden straks in alle lidstaten van de EU. Het voordeel is dat het niet meer nodig is om parallelle procedures in de verschillende aangesloten landen te voeren. Eén procedure volstaat.

Het UPC wordt bevoegd in nietigheid en inbreuk voor zowel (klassieke) Europese  bundeloctrooien als unitaire octrooien. Dit geldt ook voor reeds bestaande Europese bundeloctrooien. Voor een centrale aanval op Europese octrooien hebben derden straks dus de keuze tussen oppositie bij het EOB en een centrale nietigheidsactie bij het UPC. Beide kan ook.

Nationaal verleende octrooien blijven onder de nationale octrooirechters.

Het Octrooigerecht treedt in werking als ten minste 13 lidstaten (waaronder in ieder geval Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) het rechtspraakverdrag hebben geratificeerd. Pas nadat het Europees octrooigerecht van start is gegaan, komt het unitair octrooi beschikbaar.

Overgangsperiode: 'opt out'

Voor de Europese bundeloctrooien is er na de inwerkingtreding van het UPC een overgangsperiode van 7 jaar. Tijdens deze overgangsperiode kan de octrooihouder of de derde partij bij conflicten kiezen tussen het UPC en de nationale octrooirechter.

Kiest u voor de ‘opt out’ dan mag het Europees octrooigerecht geen zaken aannemen over uw octrooi. Het blijft dan bij de nationale rechters.

Na een ‘opt out’ staat de mogelijkheid van ‘opt in’ altijd open. Dat wil zeggen dat de octrooihouder ervoor kan kiezen geschillen niet meer door de nationale rechters maar door het Europees octrooigerecht te laten behandelen.

Let op! Voor unitaire octrooien gelden de overgangsperiode en de ‘opt out’ niet. Voor unitaire octrooien is het Europees octrooigerecht als enige bevoegd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.