Service menu right

Taksen

Meer artikelen
octrooien praktijk

Als u een octrooi heeft dan betaalt u taksen. Bijvoorbeeld de instandhoudingstaksen (jaartaksen) voor de inschrijving van uw octrooi maar ook taksen voor allerlei wijzigingen en toevoegingen aan het octrooiregister.

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de taksen. Octrooicentrum Nederland verstuurt geen facturen en is niet btw-plichtig.

U gaat de jaartaksen betalen vanaf het begin van het 4e jaar na de indieningsdatum van de octrooiaanvraag (de laatste dag van de maand van de indiening).Let op: is het octrooi verleend op een afgesplitste octrooiaanvraag, dan is de maand van indiening van de oorspronkelijke octrooiaanvraag bepalend.

De hoogte van de taksen vindt u in het tarievenoverzicht.

Hoe betalen

Taksen betaalt u op een van de volgende manieren:

  • op de bankrekening
  • elektronisch via MyPage

Te laat betalen

Vanaf de vervaldag tot uiterlijk 6 maanden daarna kunt u een jaartaks voldoen. U betaalt dan wel een verhoging van 50% van het verschuldigde bedrag. Betaalt u niet binnen die termijn, dan vervalt uw octrooi per de vervaldag.

Bij grote uitzondering kan het verval worden teruggedraaid. Daarvoor moet u een 'verzoekschrift tot herstel in vorige toestand' indienen. Daarin geeft u aan waarom de officiële termijn is gemist. Dit moet u doen binnen 1 jaar na de gemiste termijn èn binnen 2 maanden nadat is ontdekt dat de termijn is gemist. U betaalt de bedragen die verschuldigd waren als de termijn niet was gemist, plus een bedrag van € 161. Dit laatste bedrag is voor de behandeling van het herstelverzoek (zie ook ons tarievenoverzicht). Betaalt u niet dan behandelen we het herstelverzoek niet en blijft het octrooi dus vervallen.