Service menu right

Voor octrooispecialisten

De informatie op deze pagina is bedoeld voor specialisten die bekend zijn met, of werken in, de octrooiwereld, zoals:

  • Octrooigemachtigden
  • Medewerkers van octrooibureaus
  • Advocaten, rechters en andere betrokkenen bij het octrooigerecht
  • Beleidsmakers Intellectueel Eigendom
U vindt hier informatie zoals wettelijke adviezen en verschillende nieuwsbrieven. Deze informatie is een aanvulling op de basisinformatie over octrooien.

Nieuwsbrief Octrooiregistratie

Octrooicentrum Nederland (OCNL), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, geeft een aantal keer per jaar de Nieuwsbrief Octrooiregistratie uit. Wilt u zich aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar onze publieksvoorlichting: octrooicentrum@rvo.nl.

Verslagen Periodiek Administratief Overleg

OCNL organiseert 2x per jaar het Periodiek Administratief Overleg (PAO). In dit overleg bespreekt het octrooicentrum de ontwikkeling en knelpunten direct met de klant en nodigt zij de klant uit om ook zelf (nieuwe) ontwikkelingen te delen en feedback te geven.

Verschillende onderwerpen komen aan bod, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ontwikkelingen in BBP en Online filing.

Meld u aan

Wilt u zich aanmelden voor dit overleg? Stuur dan een e-mail naar onze publieksvoorlichting octrooicentrum@rvo.nl. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn openbaar. De laatste 2 verslagen kunt u hieronder downloaden.

Hoofdblad De Industriële Eigendom

Het Hoofdblad De Industriële Eigendom, ook bekend als Hoofdblad, verschijnt wekelijks, op donderdag. Het blad verschijnt alleen in elektronische vorm (pdf).

De Industriële Eigendom bevat onder andere informatie over verleende octrooien, ingeschreven topografieën van halfgeleiderproducten en aangevraagde en verleende aanvullende beschermingscertificaten. Het blad bevat ook wijzigingen die in de voorafgaande week in het Octrooiregister zijn aangebracht.

Hieronder vindt u 2 recente exemplaren. Wilt u inzage in alle uitgebrachte Hoofdbladen, dan gaat u naar onze octrooibibliotheek.

Bijblad bij De Industriële Eigendom

Het Bijblad bij de Industriële Eigendom verschijnt sinds 21 april 2010 als een digitale kwartaaluitgave. Geïnteresseerden ontvangen het blad kosteloos per e-mail. Dit vakblad bevat jurisprudentie, actualiteiten, artikelen, boekbesprekingen, berichten en officiële mededelingen op het gebied van het intellectuele/industriële eigendomsrecht.

Neem voor informatie over het Bijblad contact met ons op via e-mailadres octrooicentrum@rvo.nl. U vindt alle verschenen uitgaven via de octrooibibliotheek. Hieronder kunt u 2 recente exemplaren downloaden.

Wettelijk advies

Leidraad wettelijk advies

Wanneer er twijfels bestaan over de geldigheid van een Nederlands octrooi, dan geeft het Octrooicentrum Nederland desgevraagd advies over de geldigheid ervan. In de Leidraad staat waar het adviesverzoek aan moet voldoen en hoe vervolgens het advies tot stand komt.

Rijksoctrooiwet 1995

De adviesbevoegdheid van onze organisatie ligt vast in de Rijksoctrooiwet 1995. Iedereen kan advies vragen over de geldigheid van een Nederlands octrooi dat is verleend op een na 1 april 1995 ingediende aanvraag. Wij nemen in ons advies zowel de argumenten van de verzoeker als van de octrooihouder mee.

Dit nietigheidsadvies is verplicht bij een zogenoemde nietigheidsprocedure voor de Rechtbank. Bekijk ook het overzicht van eerder uitgebrachte adviezen op Nederlandse octrooien.

Kosten

De taks voor een verzoekschrift betreffende advies omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden op een verleend octrooi is € 340.

Uitgebrachte wettelijke adviezen

Hier vindt u de uitgebrachte adviezen van Octrooicentrum Nederland over Nederlandse octrooien. Het adviezenoverzicht is onderverdeeld in 3 perioden: