Waaraan denken bij het uitvinden?

Meer artikelen
octrooien innovatie

Bij het innovatieproces komen allerlei vragen naar boven.

Is uw idee nieuw?

Een belangrijke vraag bij het uitvinden is of uw idee wel nieuw is. Bestaat uw uitvinding al? Dan kunt u met uw innovatietraject stoppen of misschien een bestaande uitvinding verbeteren. Of neem contact op met de octrooihouder om samen te werken en een licentie af te nemen.

Hoe financiert u uw onderzoek, de productie en verder?

Op RVO.nl vindt u verschillende financieringsmogelijkheden, bijvoorbeeld kredieten en fiscale regelingen. U kunt hiermee bijvoorbeeld besparen op loonkosten of apparatuur financieren. Meer informatie vindt op onze financieringspagina en in de Subsidiewijzer.

Hoe gaat u uw intellectueel eigendom beschermen?

Sommige ideeën kunt u beschermen met een octrooi maar er bestaan ook andere vormen. Met modelrecht of auteursrecht bijvoorbeeld, of u houdt het geheim. Welke bescherming in aanmerking komt, hangt af van de aard van uw idee. Wij hebben de vormen van intellectueel eigendomsrecht voor u op een rijtje gezet.

Let op: als u een octrooi wilt aanvragen dan moet u uw uitvinding geheim houden tot het moment van de aanvraag. Lees meer over Wanneer octrooi aanvragen.

Wie heeft het recht op de uitvinding?

Als u een uitvinding doet in dienstverband, wie heeft dan de intellectuele rechten en krijgt het octrooi? U of uw baas? En wat moet u regelen als u gaat samenwerken met anderen? 

Service menu right